31 maj, 2021

”BMA sitter på mycket kompetens som borde tas tillvara i forskningen”

Linda Wass på Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första biomedicinska analytikern, BMA, som fått en ALF-forskartjänst. Sahlgrenskaliv ställde några frågor till Linda.

Linda Wass är biomedicinsk analytiker. Hennes favoritämne inom diagnostik och forskning är fästingburna infektioner.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har arbetat på avdelningen för serologi på Klinisk mikrobiologi sedan 2015, parallellt med olika forskningsprojekt. Mitt favoritämne inom både diagnostik och forskning är fästingburna infektioner. På serologen arbetar jag med serologisk diagnostik för att påvisa och kvantifiera bakterie- och svampspecifika antikroppar samt antigen. Jag arbetar också med metodutveckling och har satt upp ny diagnostik för bland annat anaplasmos (fästingfeber) och tularemi (harpest).

 ”Inom mitt doktorandprojekt vill vi öka förståelsen för infektionssjukdomen och ta fram ny klinisk diagnostik så att vi kan hitta och hjälpa fler patienter”

Du jobbar halvtid som doktorand – vad forskar du på?

– Det finaste med mitt arbete är att jag har möjlighet att kombinera kliniskt arbete med mina doktorandprojekt inom den fästingburna infektionssjukdomen neoehrlichios. Infektionen orsakas av bakterien Neoehrlichia mikurensis och beskrevs så sent som 2010. Vår forskargrupp var först i världen med att lyckas odla bakterien 2019 vilket var otroligt roligt att få vara del av. Sjukdomen drabbar både immunfriska och immunsjuka individer. Patienterna kan ha hudutslag, feber, muskelsmärtor, inflammerade blodkärl och tromboser/embolier i vener och artärer. Många neoehrlichiospatienter har gått odiagnostiserade under en lång tid och vissa har drabbats av livshotande vaskulära komplikationer, alltså påverkan på blodkärlen.  Inom mitt doktorandprojekt vill vi öka förståelsen för infektionssjukdomen och ta fram ny klinisk diagnostik så att vi kan hitta och hjälpa fler patienter.

Vad innebär det för dig att du fått en ALF-tjänst?

– ALF-tjänsten betyder att jag kan fortsätta bedriva min forskning parallellt med mitt kliniska arbete. Jag känner mig hedrad att vara den första biomedicinska analytiker, BMA, som får en ALF-tjänst. Jag hoppas att denna satsning höjer statusen för min yrkeskategori och uppmuntrar fler BMA att söka sig till och engagera sig i forskning. BMA sitter på massvis med kompetens och erfarenhet som alltid borde tas till vara på vid forskning och utveckling.  

Fakta

Serologi

Serologi betyder läran om serum, den gulaktiga vätska som bildas överst i ett blodprovsrör efter att man låtit ett blodprov koagulera och sedan centrifugerats så att blodkroppar och koagulationsproteiner hamnar i botten av röret. Serum innehåller mycket proteiner och antikroppar är en av dem. Serologisk diagnostik av infektionssjukdomar bygger på att bakterier, virus och svampar en tid efter smittillfället framkallar antikroppar i blodet, riktade mot smittämnet. Med ett blodprov kan man mäta om antikroppar finns mot olika infektioner.

ALF-forskningsmedel Det nationella ALF-avtalet är det avtal som finns mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det här avtalet

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 31 maj 2021 16:01
Uppdaterad: 01 juni 2021 08:47
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.