8 maj, 2023

Bättre tillgänglighet med fler yrkeskategorier i sjukvården

Inför sommaren anställer Sahlgrenska Universitetssjukhuset fler sjukvårdsbiträden. Det är en av de yrkesgrupper som blivit allt vanligare när sjukhuset säkerställer att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter.

På Barnhjärtcentrum blandar farmaceuterna läkemedel så att sjuksköterskorna kan finnas nära patienterna.

– Att ha rätt kompetens på rätt plats kan tyckas vara en självklarhet men tidigare gick trenden åt andra hållet: Alla inom vården skulle ha minst undersköterskekompetens och flera yrkeskategorier försvann i princip ut från sjukhusen. Nu har pendeln svängt, brist inom flera yrkesgrupper kräver att vi ser över hur medarbetarnas kompetenser tas till vara, säger Anna-Karin Juwél Egeland, biträdande områdeschef och en av dem som leder arbetet med att öka antalet vårdplatser på sjukhuset.

Arbetet med att ta in fler kompetenser har inneburit en återkomst för yrkeskategorier som sjukvårdsbiträden och ekonomibiträden och ett intåg av, för sjukhuset nya, yrkeskategorier som till exempel farmaceuter.

– Det handlar i grunden om att medarbetare utför uppgifter på toppen av sin kompetens. Till exempel har sjuksköterskor, med sin breda kompetens, tidigare haft en rad olika arbetsuppgifter som andra kan göra. När det är brist på en yrkesgrupp är det viktigt att de bara utför arbetsuppgifter där deras kompetens verkligen behövs.

I takt med att efterfrågan på vård ökar kommer fler verksamheter på sjukhuset, liksom sjukvården i stort, att behöva se över sina arbetssätt.

– Det kommer bli en utmaning att bemanna vården i framtiden och uppgiftsväxling har varit en nyckel till framgång hittills och kommer definitivt vara en förutsättning för att framåt kunna öppna de vårdplatser vi behöver, säger Anna-Karin Juwél Egeland.

Uppgiftsväxling och nya yrkeskategorier

2013 fanns på sjukhuset 62 ekonomibiträden, 67 sjukvårdsbiträden och 6 farmaceuter.

2023 var motsvarande siffror 86 ekonomibiträden, 231 sjukvårdsbiträden och 120 farmaceuter.

Några exempel på uppgiftsväxling inom sjukhuset:

• Inom sjukhusets verksamhet för hud- och könssjukvård är det numera undersköterskor som behandlar kondylom, en behandling läkare tidigare utförde. Det här har kapat väntetiden från tre till fyra månader till att patienter erbjuds tid inom en vecka.

• På Barnhjärtcentrum blandar farmaceuterna läkemedel så att sjuksköterskorna kan finnas nära patienterna.

• På mammografienheten har sjuksköterskorna börjat arbeta som mammografisjuksköterskor och undersköterskorna som screeningundersköterskor.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 08 maj 2023 13:15
Uppdaterad: 08 maj 2023 13:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.