9 juni, 2021

Babyboom – så här löser förlossningsvården sommarbemanningen

Babyboom, fler sommarfödslar och en pandemi som ännu inte är över gör att trycket på förlossningen och BB i är stort i sommar. Med fler samarbeten och koncept som Trygg hemgång ska belastningen på personalen minska, men fortfarande är årets pussel svårt att lägga.

I år väntas över 11 000 förlossningar ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtidigt pågår fortfarande den resurskrävande pandemin. Arkivbild: Johanna Ewald St Michaels.

Förlossningsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är störst i landet, ja till och med störst i Norden. De tre förlossningsavdelningarna med BB-avdelningar som finns på Östra sjukhuset motsvarar storleksmässigt tre stora, fristående förlossningskliniker – fast de ligger under ett och samma tak. Tillsammans med sjukhusets logistiker har ledningen för Kvinnosjukvården analyserat prognosen för antalet födslar i stor-Göteborg i sommar. Det görs för att kunna förutse hur många vårdplatser som behövs – och det är fler än vanligt.

I år väntas runt 11 200 födslar ske på sjukhuset, en ökning i jämförelse med förra årets 10 154 födslar.

Gott om läkare och undersköterskor
I juni, juli och augusti förutsägs en ökning av luckor i förlossningsvårdens sommarschema jämfört med ifjol.

Även om bemanningspusslet är svårt att lägga i simmar, vill Corinne Pedroletti understryka att patientsäkerheten inte är hotad. Foto: Johanna Ewald St Michaels.

– Vi har de läkare och undersköterskor som vi behöver, där finns inga luckor. Däremot sjuksköterskor och barnmorskor, där behöver vi fortfarande arbeta med att täcka upp pass, berättar Corinne Pedroletti, tillförordnad verksamhetschef för den samlade Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Corinne Pedroletti är allvarlig när hon berättar om läget men vill noga understryka att patientsäkerheten inte är hotad och hon berömmer medarbetarna.

– De som föder hos oss i sommar kommer att möta en verksamhet med medarbetare som är otroligt engagerade och som gör sitt yttersta för att det ska bli en fin förlossning, säger Corinne Pedroletti.

Karin Malmström är barnmorska och sektionsledare på förlossningsavdelning 308. Även hon ser sommarens luckor som en stor utmaning.

– Många vill ha samma veckor förstås, man vill ha ledigt samtidigt som sin partner och när förskolor och fritids är stängda. På undersköterskesidan är det inte svårt att fylla luckorna, men förlossningsvana barnmorskor finns det inte så många. Möjligtvis kan några komma till oss från mödravården, men de behövs även där, säger hon.

Somrarna löses bland annat genom att medarbetare är lojala och ställer upp för varandra, menar Karin Malmström. Foto: Viktoria Fimmerstad.

Flera orsaker bakom bemanningsutmaningen

– Förlossningsvården är en akutverksamhet som vi inte kan pausa. Varje sommar står vi inför ett pusslande i schemat eftersom medarbetarna samtidigt ska ha sin välförtjänta semester, säger Corinne Pedroletti.

I år finns det flera orsaker till att bemanningsutmaningen är större.

– Förutom att det föds fler barn än ifjol så har vi ändrat arbetssätten för överburenhet, och dessutom är vi fortfarande påverkade av pandemin där isolering av smittade mammor kräver fler resurser. Vi har även ett stort ökat tryck på sökande till vår akutmottagning för gravida och nyförlösta. Samtidigt vill vi verkligen erbjuda medarbetare fyra veckors semester under semesterperioden, något som inte har varit självklart denna sommar heller på grund av pandemin, säger hon.

På förlossningsavdelningarna blir det märkbart att allt fler barn föds under sommarmånaderna. I augusti förväntas 1023 barn födas på Östra Sjukhuset, 135 fler än i augusti 2018.

– Många tänker nog att det ska vara smidigt att få barn då, att man kan vara lediga längre tillsammans. Då blir det som mest att göra när det är som minst personal, säger Karin Malmström.

Arbetet får läggas upp lite annorlunda på sommaren, och vissa saker får prioriteras bort under några månader.

– All personal som kan förlossning, jobbar med förlossning under sommaren. Verksamhet som forskning och utvecklingsarbete ligger på is, alla som kan är i vården.

”Man löser situationen varje sommar och de födande behöver inte vara oroliga, men det riskerar att bli på bekostnad av personalens mående”

Den egna personalen och nya samarbeten

Precis som varje sommar är verksamheten beroende av barnmorskor och sjuksköterskor som vill jobba extrapass och de som kan tänka sig att flytta semesterveckor.

– Vi erbjuder extra ersättning till de sjuksköterskor och barnmorskor som flyttar semester och de som tar extrapass, säger Corinne Pedroletti.

Den som flyttar en semestervecka till en annan månad än juni, juli eller augusti får 10 000 kronor extra per vecka, eller 1 600 kronor per dag. Ersättningen för extra arbetspass är 230 kronor per timma. Även sjuksköterskor och barnmorskor som kommer in på sommarvikariat eller på timmar får extra ersättning. Det finns till exempel medarbetare från Gynekologi och Reproduktionsmedicin som kan hoppa in i förlossningsvården under sommaren.

Man har även inlett ett samarbete med Mödrahälsovården för att locka deras lediga medarbetare med extra ersättning för inhopp på förlossningen. Samarbetet med Neonatalverksamheten inom Drottning Silvias barnsjukhus är ocksp det grundläggande för att säkra upp flödet med barnläkare som undersöker bebisarna innan hemgång. Och ett gott och nära samarbete med Anestesi Operation Östra är också viktigt.

Lojalitet – på gott och ont

Samtidigt som alla möjligheter till samarbeten utreds vilar fortfarande ett stort ansvar på befintlig personal. Karin Malmström betonar att lojaliteten kollegor emellan är en viktig pusselbit för att få det att gå ihop:

– I och med att vi har tre semesterperioder enligt ett rullande schema, så blir det att man jobbar ungefär med samma gäng under somrarna. Man tar lite gemensam nedräkning inför semestern och alla vet att nu jobbar vi intensivt och tar så många luckor vi orkar med – man gör det för att kollegorna ska få en bra semester och man vet att snart är det min tur. Med bättre ersättning är det lite mer motiverat att göra det. Det är en väldigt lojal kår, men det är på gott och ont. Man löser situationen varje sommar och de födande behöver inte vara oroliga, men det riskerar att bli på bekostnad av personalen.

Corinne Pedroletti vet att kårandan är stark.

– Jag kan bara uttrycka min stora tacksamhet till alla som ställer upp för varandra, patienterna och verksamheten om somrarna, säger hon.

Tre positiva: teamarbete, trygg hemgång och regionalt samarbete

Corinne Pedroletti vill framhålla tre aspekter som minskar belastningen på personalen samtidigt som den säkrar upp patienternas trygghet och säkerhet: teamarbete, Trygg Hemgång och regionalt samarbete.

– Att vi alltid jobbar i team runt patienten är en styrka för oss. Ett team på BB består av barnmorska, undersköterska, sjuksköterska och läkare. Undersökningar visar att samarbete över professionsgränserna är det bästa sättet att ta hand om patienten.

Hon talar sig även varm för Trygg Hemgång, det vill säga möjligheten för en födande att åka hem efter förlossningen istället för att gå till BB. Trygg Hemgång är ett koncept för den friska födande med en normal graviditet, okomplicerad förlossning och välmående mor och barn.  Det går ut på att man lämnar förlossningen efter tidigast sex timmar och efter att de obligatoriska undersökningarna av mamman och bebisen visat normalt resultat gjorts. 20 procent av alla omföderskor på sjukhuset väljer Trygg Hemgång.  

– Man kan säga att omvårdnaden sker av anhöriga i hemmet, men det professionella stödet sker via vår BB-mottagning, förklarar Corinne Pedroletti.

”Förlossningsvården är en verksamhet i ständig rörelse. På bara några timmar kan situationen förändras”

Slutligen intensifieras det redan goda samarbetet mellan förlossningsverksamheterna i Västra Götalandsregionen och Varbergs sjukhus.

– Samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning är väldigt viktigt för oss. Vi samarbetar inom VGR och med Varberg. Förlossningsvården är en verksamhet i ständig rörelse. På bara några timmar kan situationen förändras och då är det ovärderligt att klinikernas förlossningskoordinatorer pratar med varandra hela tiden och stämmer av. Det är ett väldigt ringande. Men eftersom vi kan få plötsliga toppar är det ju väldigt värdefullt att känna till status på de andra sjukhusen, säger Corinne Pedroletti.

Slutligen, hur bemannar Corinne Pedroletti sin egen tjänst denna sommar?
– Jag är tillgänglig hela sommaren, men vissa veckor kommer jag att ha tillförordnad verksamhetschef på plats. Jag kommer använda en stor del av min tid i sommar till att vara närvarande i verksamheten med chefer och medarbetare, svarar hon.

Läs mer:

Nu hävs partnerförbudet på BB

”Jag visste hela tiden att jag ville hem” – de valda Trygg hemgång efter sin första förlossning

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 09 juni 2021 10:56
Uppdaterad: 10 juni 2021 15:13
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.