4 maj, 2023

Avgörande nyheter på gång i Tryckkammaren

Den runda tryckkammaren från förra seklet ska inom några år ersättas av ett helt nytt modernt system där akuta fall inte stör planerad vård. Klaustrofobi och väntan på toalettbesök blir också ett minne blott på Tryckkammaren Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Joakim Trogen, sjuksköterska, och IVA-sjuksköterska Anna-Karin Danielsson. Snart ska den runda tryckkammaren bytas ut mot en ny, som känns mer som ett vårdrum och bland annat har toalettmöjligheter. Bild: Paul Björkman.

Den 24 januari godkände regionstyrelsen en miljardsatsning för investeringar i om- och tillbyggnad av Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. I satsningen ingår Tryckkammaren Östra.

Nya tryckkammare kommer inte att innebära några nya funktioner behandlingsmässigt – men moderniseringen är ändå avgörande för vården.

– Den här satsningen kommer inte bara ge bättre vårdmiljöer för våra patienter, det blir också bättre och effektivare arbetsmiljöer för våra medarbetare, säger Olaf Gräbel, verksamhetschef på AnOpIVA Östra där Tryckkammaren är en del.

LÄS MER: Vad gör man egentligen i tryckkammaren? Tryckkammaren frälser från ondo – men undanber sig mirakeltro | Sahlgrenskaliv

Mer och bättre utrymme

När dagens kammare landade på Östra sjukhuset 1999 var det runt och trångt som gällde. Patienter som har planerade behandling i tryckkammaren förbereds alltid på den speciella miljön och akuta patienter måste i dag lyftas mellan säng och bår för att kunna föras in i den både höga och trånga öppningen.

Det finns heller inga toalettmöjligheter i den gamla kammaren, något som kan vara särskilt svårt för många av de patienter som kommer till kammaren just för behandling av skadade blåsor till följd av strålning.

– För många är två timmar, som de flesta behandlingar tar, väldigt lång tid, säger Olaf Gräbel.

I de nya tryckkamrarna finns toalett inne i tryckkamrarna och vårdmiljön blir mer lik ett vanligt vårdrum. Patienter kommer att kunna rullas ut och in utan omlastning.

Akut och planerat parallellt

Kanske viktigast är ändå att det nya tryckkammarsystemet erbjuder möjlighet att ha akuta patienter parallellt med planerade behandlingar.

– Vid sidan av Karlskrona är vi det enda centrum i Sverige som har 24-7-beredskap. Förutom de akuta tillstånd som uppstår inom vårt område är också Räddningstjänsten och Försvarsmakten i behov av vår akutberedskap, säger Olaf Gräbel.

Sammantaget kommer tryckkammaren när de nya lokalerna står färdiga ha bättre arbetsmiljö och vara ett effektivare vårdsystem.

De senaste veckorna har frågan om djupa allvarliga infektioner i mjukdelsvävnad, i dagligt tal känt som mördarbakterier, aktualiserats. Tryckkammarbehandling är en del i behandlingen av detta akuta och livsfarliga tillstånd. Det är en komplicerad vårdkedja där patienten behöver antibiotika, kirurgi, intensivvårdsbehandling och tryckkammarbehandling om vartannat under ett mycket akut skede.

– Våra förutsättningar att patienten den allra bästa vården och medarbetarna den bästa arbetsmiljön ökar väsentligt när vi har det nya tryckkammarsystemet på plats, säger Olaf Gräbel

I framtiden skulle han gärna se att alla intensivvårdssjuksköterskor på Östra sjukhuset också skulle utbildas för att kunna arbeta i tryckkammare.

– I dag är det några som har beredskap. I framtiden skulle jag önska att alla IVA-sjuksköterskor skulle ha kunskap och erfarenhet nog för att kunna följa sin patient också om den skulle behöva behandling i tryckkammaren.

Mer om nybyggnationen

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 04 maj 2023 10:02
Uppdaterad: 04 maj 2023 10:10
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.