Sjuka sexåringar får träffa klasskompisarna virtuellt

Skolgången ska inte ta paus bara för att ett barn hamnar på sjukhus. Numera kan förskoleklasselever på Drottning Silvias barnsjukhus till och med få hälsa på i sitt eget klassrum digitalt. "Det kan bli känslosamma möten", säger lekterapeuten Annika Lindgren.

Extrautbildning i IVA-vård ska stärka regionens beredskap

Sjuksköterskor och undersköterskor från olika verksamheter på Drottning Silvias barnsjukhus deltar just nu i en omfattande utbildning på Intensivvårdsavdelning barn. Det var många sökande till kursplatserna som syftar till att stärka hela regionens IVA-vård i händelse av kris.

Nordens första barncentrum för ATMP invigdes på Drottning Silvias barnsjukhus

Efter 40 år av stamcellstransplantationer tar Drottning Silvias barnsjukhus steget längre och öppnar ett centrum för gen- och cellterapier för barn. Representanter från sjukhuset, akademin och läkemedelsföretag berättade om utveckling, forskning, resultat och framtid under ett symposium om ATMP barn.

Omställning i rasande fart på Medicin barn

Hallå där, Marcus Svedberg, överläkare Medicin barn på Drottning Silvias barnsjukhus. Berätta om ert framgångsrika arbete med förbättringar av vården.

Hurra för barnsjukhuset, 50 år!

6 december firade barnsjukhuset femtio år med tårta, tal och trollkarl för barn, familjer och medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus.

Uppdrag Ätstörning – en motkraft bland farliga algoritmer

Ätstörningscentrums Instagramkonto @uppdragatstorning fyller snart två månader. Det tar tid att bygga en följarskara, men kämpaglöden går inte att ta miste på. Uppdrag Ätstörning vill vara en motkraft mot svältpropaganda i sociala medier.

Reflektion på jobbet – med stöd av Sjukhuskyrkan

Svårt sjuka barn, oroliga föräldrar och unga medarbetare. Den utmanande mixen gjorde att Medicinavdelning barn sökte samarbete med Sjukhuskyrkan för att få hjälp med återhämtning för personalen. – Jag vill att reflektion i grupp ska vara lika naturligt som rond eller rapportering, säger initiativtagare Jessica Petersson.

Sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet firar ett år

”Runt ett sjukt barn finns ofta en hel familj, och vi har möjlighet att se dem.” Så förklarar sjuksköterskan Maria Lönn arbetet med sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet, som Drottning Silvias barnsjukhus nu har bedrivit i ett år.

Första operationen med ny robot på Drottning Silvias barnsjukhus

En ny operationsrobot godkänd för barn står nu på Drottning Silvias barnsjukhus, i dag det enda barnsjukhuset i landet med en egen operationsrobot. Satsningen är ett viktigt steg i Sahlgrenska Universitetssjukhusets strategiska arbete med att bli center of excellence i robotkirurgi. Den 16 juni opererades första barnet, en pojke i tonåren.

”Vi har kommit så långt man kan med uppgiftsväxling”

Barnhjärtcentrum har alltid varit snabba på att införa nya arbetssätt som introducerats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Allt för patienten - och för en effektivare vård. Följ med till Drottning Silvias barnsjukhus och träffa medarbetare, patienter och närstående på den framgångsrika avdelningen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.