Rökning och alkohol påverkar reumatismen – träning hjälper

För patienter med reumatologisk sjukdom är vinsterna med goda levnadsvanor många och levnadsvanearbetet utgör en naturlig del av arbetet inom reumatologin. Det berättar Cecilia Överdahl, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Fokus ligger på att bromsa progressen av njursvikt”

Genom hälsosamma levnadsvanor kan patienter med njursvikt förlänga tiden till eventuell dialys eller transplantation. För Joanna Svenzon och hennes sjuksköterskekollegor på Njurmottagningen är det därför självklart att arbeta med dessa frågor i kontakten med patienterna.

”Viktigast är att skapa en relation till patienten”

Som hälsopedagog inom Avancerad psykiatri i hemmet möter Cigdem Yenigün dagligen patienter med psykossjukdom. Patientgruppen lever i snitt 15 år kortare än befolkningen i övrigt - därför behövs extra stöttning för att främja hälsan.

”Det ska finnas möjlighet att vara fysiskt aktiv varje dag”

Nanna Larsen arbetar som hälsopedagog inom Rättspsykiatrin på Rågården. Här tenderar patienterna att både röra sig mindre och gå upp i vikt under vårdtiden. Därför erbjuds patienterna fysisk aktivitet näst intill varje dag, och regelbundna hälsosamtal.

Här sköter Regionservice förråden

Vårdpersonal sysslar med vård, och MiV-teamet ordnar fram material. Så kan man beskriva konceptet Materialförsörjning i vården som nu införs över hela sjukhuset. I den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus har flera enheter arbetat enligt konceptet sedan 2021.

De får lägga ”universitetssjukhusöver-” till sina titlar

I onsdags var det dags för den årliga utnämningen av universitetssjukhusprofessioner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den här gången var det inte mindre än 28 medarbetare som fick ta emot diplom och blommor, och som kan lägga till prefixet ”universitetssjukhusöver” till sin titel.

Hallå där Göran Landberg

… överläkare och cancerforskare och en av flera medverkande på seminariedagen om Sahlgrenska Life den 6 december. Vem tycker du ska ta chansen att komma på seminariet, och varför?

Tar patientengagemanget till sjukhusledningen

Louise Kristoffersson har varit patient på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i närmare 30 år. I dag är hon en av medlemmarna i sjukhusets patientforum. ”Utvecklingen har gått framåt men det finns fortfarande mycket som kan utvecklas för att göra vården mer personcentrerad”, säger hon.

Hallå där Per Nellgård, som firar 40 år som läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

"Jag började som AT-läkare vid ortopedkliniken på Mölndals sjukhus den 1 augusti 1982, då 26 år gammal. Det är min nyfikenhet som fortsätter att driva mig framåt!"

Sommarvärd: Eva Furenäs, överläkare GUCH-centrum

Eva Furenäs började som läkare på Östra sjukhuset för 28 år sedan och har arbetat på GUCH-centrum sedan 2001. ”Att följa patienterna under lång tid, genom livets toppar och dalar, det är personcentrerad vård på riktigt”.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.