Digital IBS-skola når tio gånger fler patienter än fysisk

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har framgångsrikt bytt från en fysisk till en digital IBS-skola, vilket öppnar upp för en mer omfattande och resurseffektiv utbildningsplattform. Gisela Ringström, vårdenhetschef på Mag-Tarmlab: "Det är så briljant i sin enkelhet."

Digitala flimmerskolan bygger broar mellan specialistvård och primärvård

Flimmerskolan är en digital utbildningsplattform för patienter med förmaksflimmer som har utvecklats i ett gemensamt samarbete mellan Närhälsan Backa vårdcentral och Kardiologen Sahlgrenska. Digitala verktyg ska ge trygga och välinformerade patienter och genom det främja omställningen i vården.

”Idag görs många EEG-undersökningar i onödan”

Hallå där Josefin Nilsson, överläkare på Klinisk Neurofysiologimottagning, som sedan ett och ett halvt år tillbaka gör ett arbete kring remisshantering för att minska antalet EEG-undersökningar vid epilepsi. Vad innebär det?

Trombolyssjuksköterskan Åsa Lundin – alltid redo inom fem minuter

I Göteborg utförs all trombolysvård vid akut stroke på Sahlgrenska sjukhuset. Drygt 75 procent av alla inkommande patienter behandlas inom 30 minuter. Det är långt över riksgenomsnittet i Sverige. "Ju snabbare behandling, desto fler hjärnceller kan vi rädda", säger Åsa Lundin, trombolyssjuksköterska på strokeavdelning 135.

Godare och billigare med Tarmsviktscentrums egen vätskeersättning

Den enda vätskeersättningen som gick att förskriva hade blivit orimligt dyr och var dessutom smakmässigt svår att dricka. Det löste Tarmsviktscentrum genom att ta fram ett recept på en egenblandad vätskeersättning av vanliga skafferiingredienser. Hittills i år har de sparat över en halv miljon kronor.

Hallå där, Linda Gustafsson!

Du är hälso- och sjukvårdskurator på Neuromottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och aktuell med ”Energitjuven” – en barnbok om narkolepsi.

Ville slippa dubbelarbete – fick bättre samarbete på köpet

Allt för mycket tid gick åt till telefonsamtal mellan akutmottagningen och vårdavdelningarna på Sahlgrenskatomten. Oro för dubbelarbete blev startskottet för ett samarbete som dessutom har skapat nyfikenhet och förståelse för varandras utmaningar.

Hallå där, Ludger Grote!

Du är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och programansvarig för Svenska Lungkongressen som pågår mellan 18 och 20 april i Göteborg. Årets program bjuder på allt från dopning till cystrisk fibros och KOL - vem vänder sig kongressen till?

Nu införs avancerad sjukvård i hemmet i sjukhusets egen regi

Vårdformen, som förkortas ASIH, drevs tidigare av kommunen och Västra Götalandsregionen. Nu startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset egna ASIH-team med läkare och sjuksköterskor dygnet runt, samt kurator och rehab på kontorstid.

Akutens satsning: ska bättre fånga upp våldsutsatta patienter

Under november har Akutmedicin och geriatrik på Sahlgrenska ett särskilt fokus på våld i nära relationer. – Det är få som spontant berättar om de är utsatta för våld i en relation, men när de väl berättar finns ett fönster att ta sig ur sin situation, säger Marielle Kellgren, verksamhetsutvecklare.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.