Fysioterapeut Maria Bäck får Hjärt-Lungfondens nya anslag om 6 miljoner

Maria Bäck är docent i fysioterapi och kliniskt verksam inom hjärtrehabilitering vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon är den första mottagaren av Hjärt-Lungfondens nyinstiftade preventionsanslag på hela sex miljoner kronor. Vi passade på att säga grattis och ställa några frågor.

Att inleda dialogmöten under en pandemi

Christian Colldén har trådlösa hörlurar, smart klocka och digital kalender. Det är tydligt att han är en tidig användare av ny teknik. Men Christian Colldén är inte bara digital i sin egen vardag utan arbetar just nu med att göra digitaliseringen till en självklar resurs i vardagen på sjukhuset. I rollen som projektledare för DigITSU driver han den satsning som ska lägga grunden för digitaliseringen på sjukhuset genom att öka medarbetarnas digitala kompetens.

Gensaxen temat för årets Sällsynta dag

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt – en halv miljon människor svenskar lever med just ett sällsynt hälsotillstånd. Däremot är kunskapen och kännedomen om diagnoserna låg. Därför arrangeras årligen Sällsynta dagen, som 2021 har lite extra fokus på ny banbrytande teknik: gensaxen CRISPR-Cas9.

Efter ett år med covid – vad kan hända nu?

Vi kan nu blicka tillbaka på ett år med covid-19, men pandemin är långt ifrån över. Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare VGR, berättar om tre scenarier för hur våra fortsatta liv med coronaviruset kan se ut – och vilka orosmoln som finns.

Läkarna som fick covid berättar: ”Det jag har sett är ett magnifikt och prestigelöst lagarbete”

Även för den som dagligen arbetar på sjukhuset kan det vara en ny upplevelse att färdas genom vårdkedjan som patient – särskilt under en pandemi. Här berättar tre läkare om sina upplevelser av att ha varit svårt sjuka i covid-19.

Tema: Etisk stress

I en extraordinär situation som en pandemi finns det stor risk för så kallad etisk stress – när man inte har möjlighet att göra allt för en patient som man vanligtvis kan. Sahlgrenskaliv har samlat en rad röster som berättar om vad detta kan innebära, hur stressen kan yttra sig under en arbetsdag – och vad som kan hjälpa när det känns tungt.

Hur jobbar vi med etisk stress, Johannes Nordholm?

Enskilda samtal och digitalt krisstöd - men kanske framför allt att sitta i grupp och tillsammans sätta ord på det som är svårt i arbetet. Det har varit några vägar för att stödja medarbetarna under pandemin, berättar Johannes Nordholm som är krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Jag är ofta imponerad över människor jag möter, hur mycket de ger av sig själva”

Diakon Sara Ivarsson arbetar vid sjukhuskyrkan i Mölndal och med sjukhusets personalstöd. Under pandemin har hon kunnat vara med och stötta på flera sätt – från att bara vara närvarande i personalrummet till organiserade gruppsamtal. För Sahlgrenskaliv berättar hon om arbetet med att stödja medarbetarna mitt under pågående pandemi.

Tuffa beslut under pandemin – då finns risk för etisk stress

I en extraordinär situation som en pandemi finns det stor risk för så kallad etisk stress – när man inte har möjlighet att göra allt för en patient som man vanligtvis kan. "Våra medarbetare gör ett otroligt viktigt jobb och vi måste stötta dem i det" säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.