Bröstcentrum firar fem år med förnyad certifiering

Patientinvolvering, samarbeten och nya behandlingsmetoder är framgångsreceptet för Bröstcentrum som nu fått förnyad certifiering. "Centrumbildningen har hittat sin form och en stabilitet. Vi har etablerat ett arbetssätt och en struktur över åren", säger Karolina Larsson, centrumförståndare och onkolog.

”Vi ska ses som en resurs inom vården – inte som kritiska röster”

För ett år sedan bildades ett patientråd för Sahlgrenska Comrephensive Cancer Centre. Syftet med rådet är att få patientens perspektiv på aktuella frågor inom cancervården. Men går det att påverka vården som patient, och hur har första året egentligen varit?

Ny studie: Bättre uppföljning och behandlingar för barn med ärftlig cancer

I en ny nationell studie har samtliga barn med cancer i Sverige screenats för att identifiera medfödda cancergener. 11 procent av dem hade en medfödd genetisk förändring som förklarade varför de drabbats av cancer. Resultaten har bidragit till att kunna avgöra vilken behandling och uppföljning som är mest lämplig för barn med ärftlig cancer.

Hallå där Annika Baan …

... som representerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Washington när samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård tecknades.

”Min vårdplan är ett sätt att öka jämlikhet, kvalitet och personcentrering inom vården”

Tidigare arbetade sjuksköterskorna Alicia Hellgren och Cecilia Skoglund med papper och pärm för att skapa en individuell vårdplan för patienter med tumör i centrala nervsystemet och i dialogen med närstående till cancerpatienter. I dag sköts det arbetet digitalt i Min vårdplan.

Nationell studie om havandeskapsförgiftning – unik möjlighet för drabbade gravida

I januari startar en nationell studie som innefattar gravida kvinnor med preeklampsi, också kallad havandeskapsförgiftning under ledning av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Det är en unik möjlighet för gravida kvinnor med preeklampsi där läkemedlet som prövas skulle kunna användas i kliniken inom några år om det visar sig fungera”, säger Lina Bergman, upphovsforskare bakom studien.

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres forskningsråd fördelar anslag med syfte att stärka cancerforskningens konkurrenskraft vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin inom ramen för den strategiska forskningsplanen. Jonas Wallström är överläkare inom buk- och kärlradiologi och har tilldelats forskningsmedel för utveckling av AI-modeller kopplade till tumörutveckling.

Klinisk studie: Magnetmetod kan förbättra vården för bröstcancerpatienter

Bättre planering och färre besök, det kan metoden med magnetiskt spårämne för patienter som ska opereras för bröstcancer innebära. Nu genomförs den i en klinisk studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Veckans avdelning: 19/32 Lungmedicin

På avdelning 19/32 Lungmedicin vårdas alla möjliga patienter: personer som under åren har blivit återkommande, men också de som endast kommer en gång under livet. Här arbetar undersköterskan Karin Larsson och sjuksköterskan Magnus Wahlin, som varit lungsjukvården trogna i över 30 år.

Stort intresse för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres patientråd – här är representanterna

Genom patientrådet får ledningen för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre ett patientperspektiv på aktuella frågor som rör cancervården i stort och cancervården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i synnerhet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.