Röda tråden för årets Forskningsdag: Vanliga sjukdomar

Forskning som räddar liv – från screening till rehabilitering. Det är temat för nästa upplaga av Forskningsdagen som arrangeras 1 februari 2024. ”Vi har valt breda och vanliga sjukdomar, som kan vara intressanta för många”, säger Peter Gjertsson, ordförande i programkommittén.

Uppmärksammar ovanligt tillstånd: ”Mycket underdiagnostiserat”

22 november uppmärksammas ett tillstånd med namnet 22q11.2-deletionssyndromet, som kan komma med missbildningar och ge påverkan på flera organ. ”Det är ett av de vanligaste av de ovanliga tillstånden”, säger Lena Wallin, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som doktorerar vid Gillbergcentrum.

Helhetssyn för att hitta bästa smärtbehandlingen

Smärtforskning är ett rörligt område, där mycket just nu handlar om att se hela människan för att hitta den bästa behandlingen. En av vägarna framåt är precisionsmedicin. På årets upplaga av Smärtforskningsdagen ligger fokus på patienterna och deras medverkan i forskning.

Ledande på klinisk forskning – så satsar Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför 2024

Den kliniska forskningen i Västra Götaland hamnade tidigare i år på en topplacering i en utvärdering från Vetenskapsrådet. För att ytterligare stärka positionen görs flera satsningar på Sahlgrenska Universitetssjukhusets forskning inför kommande år.

Nytt beredskapsprogram i gång: ”Mitt i prick inom katastrofmedicin”

Som första sjukhus i Sverige är nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets program inom beredskap och katastrofmedicin i gång. Under ett år får arton läkare lära sig allt om beredskap i kris, vilket blivit extra aktuellt i rådande omvärldsläge, menar Kristina Törngren, ST-läkare inom urologi.

Orolig omvärld ställer krav på krisstödet

Turbulens och oro i omvärlden kräver att sjukhusets krisstödsorganisation är rustade för allt från pandemi till terrorhot och krig. Charlotte Hveem, utbildad polis, kurator och krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, betonar vikten av tydliga funktioner och samarbeten.

Efterlysningen: ”Fler forskare behöver bli sakkunniggranskare”

Fler forskare behöver bli sakkunniggranskare för vetenskapliga tidskrifter, enligt Sam Polesie, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och redaktör för tidskriften Acta DV. ”Det är notoriskt svårt att få tag i granskare, samtidigt bygger hela systemet på detta”, säger han.

Internationell utmärkelse för arbete inom strokerehabilitering

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor och överläkare inom rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får amerikanska utmärkelsen Award for Excellence in Post-Acute Stroke Rehabilitation.

Sahlgrenskaexperter bidrar med kunskap i europeiska nätverk

Expertnätverk i Europa kan vara en stor hjälp för patienter med sällsynta diagnoser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu fått toppbetyg som medlem i flera europeiska referensnätverk.

”Den barnpsykiatriska vården i Saudiarabien är inte så välutvecklad”

Efter åtta år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset återvänder nu läkaren Abrar Alsharief till hemstaden Jeddah i Saudiarabien. Med en dubbelspecialisering i bagaget blir hon den första barnpsykiatrikern på sitt sjukhus. Drömmen är att kunna öppna ett centrum för att hjälpa barn och unga med ätstörning.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.