Framtiden för medicinsk bildbehandling

Hallå där, Erika Fagman, överläkare inom thoraxradiologi! Ni har fått en fotonräknande datortomograf till Radiologi – vad är det för speciellt med den?

Mobil röntgen på uppdrag i Södra skärgården

Personcentrerad mobil röntgen har blivit en succé. Men för några veckor sedan fick röntgensjuksköterskan Asmaa Imam ett klurigt uppdrag: att ta med röntgenbilen ut till Styrsö, dit ingen vägförbindelse finns.

Mobil röntgen är här för att stanna

Personcentrerad mobil röntgen har snabbt gått från idé till verklighet. Det nya arbetssättet innebär att teamet på mobil röntgen åker hem till personer på vård- och omsorgsboenden, som i akuta skeden behöver röntgas. ”60 procent av patienterna har ingen fraktur och kan stanna kvar i hemmet”, berättar projektledaren Tony Jurkiewicz.

Hallå där, Anna Almqvist!

Du är miljökoordinator och internrevisor på Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och har blivit nominerad till Västra Götalandsregionens miljöstipendium. Hur känns det att vara nominerad?

Ökade volymer krävde nytänk under pandemin

Under covid 19-pandemin fick flera nya yrkeskategorier hjälpa till för att klara de ökade volymerna av analyser och provtagning när ordinarie medarbetare på Klinisk kemi inte räckte till.

”Det gör arbetet mer spännande och utmanande”

På Klinisk kemi genomförs ett aktivt arbete med uppgiftsväxling, bland annat för bedömning av proteinanalyser, där biomedicinska analytiker tar över en del av det arbete som tidigare utförts av läkare.

Uppgiftsväxling inom mammografin bidrar till kökortning

Sjuksköterskor och undersköterskor utbildades för att kunna ta över en del av röntgensjuksköterskornas arbetsuppgifter. På så sätt kortades väntetiderna för patienter till mammografiscreening.

Biomedicinska analytiker hjälper till att korta svarstiderna

Genom att lära biomedicinska analytiker att skära ut vävnadsprov har tid frigjorts för patologisk diagnostik. Resultatet: kortare svarstider till remittenter och en tydlig patientnytta.

Digital omställning för bröstdiagnostiken

Verksamheten Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som bland annat analyserar vävnadsprover, har nu påbörjat omställningen till digital diagnostik. Först ut är bröstdiagnostiken.

Så ska 3D-teknik förbättra vården

Virtuell operationsplanering och 3D-skrivare är på väg att förändra vården, genom att till exempel förenkla komplex kirurgi, öppna upp för nya forskningsområden och möjliggöra patientspecifika implantat när inga andra lösningar finns.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.