Nolltolerans mot diskriminering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diskriminering kan innebära annorlunda behandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Och det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna vet hur de ska hantera en uppkommen situation.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.