12 januari, 2023

Åtta projekt får medel ur Område 2:s egen innovationsfond

Tredje året gillt för den lokala innovationsfonden på Område 2 och åtta nya innovationsprojekt har beviljats medel. Det ökade fokuset på innovation verkar dessutom ha gett ringar på vattnet.

"Som områdeschef blir jag väldigt stolt över engagemanget som finns för att göra vården bättre", säger Mattias Bjarnegård. Bilder: Pixabay och Ines Sebalj.

Mattias Bjarnegård.

Det var 2020 som Område 2 tog initiativet att starta en lokal innovationsfond, som ett komplement till Innovationsfonden VGR, och årligen utlysa 1 miljon kronor för områdets verksamheter att söka. Till den tredje och senaste utlysningen kom det totalt in 14 ansökningar och nu har åtta innovationsprojekt beviljats medel.

– Vi ser den lokala innovationsfonden både som en viktig signal och ett verktyg för att främja innovationsförmågan ute i våra verksamheter. Dess huvudsakliga syftet är fortsatt att inspirera och uppmuntra fler att ta steget att utveckla sina idéer. I en tid då hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar ökar vikten av att främja nytänkande och innovation, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef Område 2.

Blir en startpunkt för större ansökningar

Det senaste året syns flera tydliga signaler på ett ökat intresse och förmåga till innovation inom området. Ett exempel är att innovationsprojekt från Området 2 kammade hem hela 2,8 miljoner av totalt 20 miljoner kronor i Innovationsplattformens senaste utlysning. För många projekt har också den lokala innovationsfonden fungerat som en startpunkt för en större ansökan till Innovationsplattformen. Ett exempel är Substitutionsmottagningen som 2021 fick 200 000 kr ur områdets innovationsfond och i år beviljats cirka 1,5 miljon kronor från Innovationsfonden VGR för att starta upp en mobil mottagning för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

– Det är väldigt roligt att se hur vårt arbete ger ringar på vattnet. Det är glädjande både som en möjlighet för våra medarbetare och för våra verksamheter och patienter. Som områdeschef blir jag också väldigt stolt över det engagemang som finns för att göra vården bättre, säger Mattias Bjarnegård.

Projekten som beviljats medel för 2023

Utformandet och införandet av ett nytt digitalt stöd för att möjliggöra digital administration samt upprätthålla patientsäkerhet vid ett högt drop-in flöde

Verksamhet Beroende

Projektet vill med ett nytt verktyg skapa digitala och fysiska förutsättningar att administrativt kunna ha ett högt patientflöde på en drop-in mottagning utan att riskera patientsäkerheten.

Dietist på vårdavdelning

MGAÖ

Projektet syftar till att utforska hur dietistens kompetens bäst kan nyttjas i teamet kring patienten på vårdavdelning

Hot och våldsutbildning Deeskaleringsövning med avatar i interaktiv VR-miljö

Rättspsykiatri, Psykiatri Affektiva och Verksamhet Beroende

Projektet syftar till att implementera en VR-simulator som ett nytt sätt att utbilda medarbetare inom vuxenpsyaktrin i konflikthanteringsstrategier. Utbildningen är interaktiv och scenariot förändras utifrån vad den som övar säger och hur detta sägs.

Egenvård vid personlighetssyndrom

Psykiatri Affektiva

Projektet avser att underlätta tillgång till egenvård vid personlighetssyndrom genom att utveckla mottagningens hemsida på 1177 med information och digitalt bibliotek.

Beröringsfri sensorteknik i psykiatrisk heldygnsvård

Psykiatri Affektiva

Projektet syftar till att utreda juridisk, etiska, informationssäkerhetsmässiga och avtalsekonomiska aspekter av att införa beröringsfri sensorteknik inom psykiatrins heldygnsvård.  Beröringsfri sensorteknik använder optisk avläsning (ej kontinuerlig filminspelning/kameraövervakning) för att registrera en patients rörelser på rummet och löpande mäta vitalparametrar. Ska ses som komplement till fysisk tillsyn och kan öka patientsäkerheten genom att ge vårdpersonal snabb tillgång till potentiellt livräddande information.

Digital mottagning vid behandling av adhd – En innovation för att möta en växande folksjukdom

Psykiatri Affektiva

Projektet vill implementera en ny, helt digital mottagning och därmed bli landets första offentliga vårdgivare som erbjuder denna vårdform vid adhd. Behandling kommer att ske genom egenmonitorering och digitala besök.

Digitalt stöd för behandlingskompassen

Verksamhet Beroende

Ansökan avser fortsatt arbete med digitalisering av Behandlingskompassen, ett verktyg skapat med avsikt att underlätta för patienten, behandlaren och teamet att kartlägga och planera vården för patienter med samtidigt substansberoende och psykisk ohälsa.

Digitalt stöd vid KBT behandling mot ätstörning

Psykiatri Affektiva

Framtagande av digital plattform som patienter kan ta del av i samband med behandlingsstart vid ätstörning. I plattform ska finnas ett bibliotek av olika material, tex behandlingsdagbok som ska avisera påminnelse för att äta och registrera måltid.

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 12 januari 2023 10:19
Uppdaterad: 12 januari 2023 10:19
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.