19 december, 2022

Åtta handledare har prisats för sina insatser

I dag student – i morgon medarbetare. Det är målet när studenter och elever gör VFU, APL eller LIA på sjukhuset. Nu har åtta särskilt skickliga studenthandledare fått pris för sin skicklighet och sitt engagemang. Här finns hela listan.

Helena Barreto Henriksson, studierektor för akademiska vårdutbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Ann Blomström, studierektor för Gymnasie-och yrkeshögskolans vårdutbildningar, berättar:

”Utbildningsuppdraget är ett centralt och viktigt uppdrag för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi på Utbildningsenhet/FoUUI arbetar för att leverera utbildning i toppklass. Det gäller både verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från akademiska vårdutbildningar, arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasieelever samt lärande i arbete (LIA) för elever från yrkeshögskolorna. Allihop är mycket viktiga för studenternas/elevernas lärande och yrkesutveckling. Vi vill att studenterna och eleverna får ett positivt intryck av sin praktik för denna bild bär de med sig då de ska söka anställning efter sin examen. Vi pratar mycket om ’idag student/elev, imorgon medarbetare’.

Varje termin delas handledarpris ut till de handledare som utmärkt sig med särskilt engagemang och skicklighet vid handledning av studenter/elever. Det är medarbetare på sjukhusets verksamheter som nominerar till priset. Därefter väljer studierektor för Kansliet för Akademiska Vårdutbildningar, utbildningsledare och studierektor för Kansliet för Gymnasie- och Yrkeshögskolan tillsammans ut några av de nominerade kandidaterna till handledarpris.

Handledarpris för hösten 2022 delades ut strax innan jul ut av studierektorer och utbildningsledare från Utbildningsenhet/FoUUI. Alla åtta mottagarna av handledarpriserna överraskades ute i verksamheterna och fick ta emot diplom, blommor och present, vilket var mycket uppskattat och det blev en glädjefylld stund för pristagare och medarbetare.”

Här är de åtta handledare som prisades 2022:

Johanna Görrel, sjuksköterska på avdelning 67, gynekologi

“Genom sitt sätt att handleda där Johanna ställer reflekterande frågor uppnår hon resultat med syftet att studenten ska nå sina lärandemål. Hon är insatt i kursmål och är vetenskapligt förankrad. Med sitt lugn och vänlighet och genom att hon dessutom ställer krav är hon uppskattad och omtyckt av studenterna.” 

Jenny Winqvist, arbetsterapeut inom Arbetsterapin

“Jenny är en handledare som är pedagogisk och ger tydlig och konstruktiv feedback som är viktig för ens utveckling, och gör att man tryggt växer in i yrket som arbets-terapeut. Hon är genuint engagerad som handledare. I dag är vi kollegor, vilket visar på att Jenny som handledare (och kollega) skapar en positiv och trivsam arbetsplats.”

Nanna Andersson Olsson, biomedicinsk analytiker inom Transfusionsmedicin

“Nanna är en uppskattad handledare som bidrar med struktur och tydlighet i sin handledning. Hon har på ett föredömligt sätt förberett hela arbetsgruppen inför VFU-kurser genom att informera på arbetsplatsträffar. Hon förtjänar att uppmärksammas för det engagemang hon lägger ner varje år.”

Minna Engström, specialistsjuksköterska inom psykiatri psykos

Minna ger tid åt studenten att reflektera och återkoppla kring de uppgifter som utförs. Hon är pedagogisk och alltid på gott humör med mycket humor och skratt under arbetsdagen. Hon har färskt i minnet de lärandemål som skall uppfyllas för studenten och även den vetenskapliga förankringen finns då det inte är länge sedan hon själv läste sin specialistutbildning.”

Maria Bulun, barnmorska på avdelning 314

”Maria har ett starkt intresse av att stödja och vidareutveckla studenterna. Hon handleder med äkta intresse, inspirerande ödmjukhet och stor kunskap. Vill med hela sitt jag att det skall bli bra för studenten, patienten och medarbetarna. Hon är alltid glad, lugn och mycket pedagogisk. Diskuterar patientfall på den nivån studenterna befinner sig i, lyssnar och tar tillvara deras kompetens.”

Shahla Laghaee, huvudhandledare, sjuksköterska på avdelning 238

”Shahla står lugn och trygg alltid upp för studenternas bästa. Genom att stötta sjuksköterskorna på avdelningarna ser hon till att studenten får goda handledare och kan uppnå målen för VFU. Naturligt vävs reflektion och återkoppling in i den dagliga verksamheten. Shahla arbetar hårt för att få en fungerande samverkan mellan verksamhet och lärosäte och har en aldrig sinande energi.”

Anne Sandberg, undersköterska inom verksamhet medicin

”Anne har många års erfarenhet och ansvarat för att ta emot och planerat för ett bra mottagande av omvårdnads elever inför deras praktik. För att möjliggöra målen med praktiken/utbildningen. Hon är alltid villig att dela med sig av sin kunskap och kompetens-överförings till blivande undersköterskor”.

Stella Aronsson, medicinsk sekreterare på Administrativ enhet barn

”Stella har en engagerad, glad, positiv och välorganiserad studenthandledare. Stella lägger ner tid på att förbereda, skicka information och planera inför att studenten ska komma och detsamma under tiden studenten är på sin Lia”. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 19 december 2022 16:06
Uppdaterad: 20 december 2022 08:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.