5 oktober, 2022

Årets chef lockar världsledande studier till Göteborg

Tina Kjellén har drivit prövningsenheten för barn vid Drottning Silvias barnsjukhus sedan 2019. Under hennes tid vid rodret har enheten utvecklats till att bli nationellt ledande inom studier för medicin och behandlingar för att barn ska få bästa möjliga vård i Sverige. Samtidigt har hon ett ”framåtblickande och modigt ledarskap” – för detta utses hon nu till årets chef i Västra Götalandsregionen (VGR).

"Medarbetarna och teamet är det viktiga och jag står bakom dem", säger Tina Kjellén, årets chef i Västra Götalandsregionen. Bild: José Lagunas Vargas.

– Det känns fantastiskt hedrande och ärofyllt och jag blir stolt just för att det är mina medarbetare som har nominerat mig. Men samtidigt är det lite skrämmande hur jag ska förvalta denna utmärkelse, säger Tina Kjellén.

Prövningsenheten barns uppdrag är att vara en stödjande verksamhet för hela barnsjukhuset och alla specialiteter. För att kunna ge de allra bästa behandlingarna och använda sig av den senaste tekniken pågår flera studier som leds av Tina Kjellén och hennes team.

– Det är viktigt att kunna ge de bästa behandlingarna här hemma och slippa att skicka barn till exempelvis USA. Lika viktigt är det att ta reda på vad som inte fungerar på barn, säger Tina Kjellén.

Internationellt intresse

Sedan Tina Kjellén tillträdde 2019 har antalet studier växt från två till 60 och enheten har utökats från fyra personer till 15. Intresset för att förlägga studier just på Drottning Silvias barnsjukhus har ökat konstant och beror bland annat att på det finns en verksamhetsnära förankring. För tillfället genomförs studier av nya läkemedel, det allra senaste inom genterapi, samt flera akademiska studier för medicinsk samverkan inom Sverige och EU.

– Mitt fokus har ända sedan jag tillträdde varit att sätta Sverige på kartan. Att vi ska bedriva fler studier och inte lägga dessa utomlands. Då är det viktigt är att alla i teamet vet vad de ska göra.

Vad har du för ledarskapsfilosofi och arbetssätt?

– Jag är väldigt närvarande och delaktig med min personalgrupp. Jag ger medarbetare utrymme att driva sitt eget, fatta beslut, hitta sina egna vägar utan att jag detaljstyr. Det tror jag är framgångsrikt. Medarbetarna och teamet är det viktiga och jag står bakom dem.

Vad gör du för att skapa bra förutsättningar för dig själv och dina medarbetare?

– Jag är noga med att visa vilka mål vi har för enheten och vilka mål Sahlgrenska har för vår enhet och förklarar vart vi är på väg. Jag jobbar med öppen kommunikation.

Nu belönas du förutom med ett hedersomnämnande även med en liten prissumma. Vad ska du göra med pengarna?

– Dem delar jag med mina medarbetare. Det blir förmodligen något hälsofrämjande eller inspirerande, säger Tina Kjellén.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se

Texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus.

Juryns motivering

”Här är en chef med ett framåtblickande och modigt ledarskap, som vågar spänna bågen och gå före – men som aldrig glömmer hur viktigt ett välfungerande teamarbete är.

Med sitt närvarande ledarskap – som bygger på stöd, beröm och uppmuntran – har årets chef utvecklat verksamheten och tagit vara på alla medarbetares unika styrka, för att identifiera och utveckla deras specialkompetenser. Tillsammans sätter de patienten i centrum och söker innovativa arbetssätt.

Med fingertoppskänsla, klokt taktiskt, strategiskt arbete och förmåga att delegera har årets chef lett verksamheten till en nationellt ledande position där medarbetarna är stolta över att arbeta.”

Fakta Årets chef

VGR utser årets chef för att uppmärksamma och belöna en chef som under det senaste året har gjort extraordinärt goda insatser för verksamheten och för medarbetares utveckling. Priset är 20 000 kronor som ska gå till en utvecklingsinsats för pristagaren. Fokus 2022 är ”Chefen som skapar förutsättningar”.

Kriterierna för Årets chef som skapar förutsättningar är att verksamhetens mål under 2021/2022 har uppnåtts och att chefen leder och agerar enligt de regiongemensamma chefskriterierna:

  • Värdegrundsbaserat ledarskap
  • Mål och resultatorienterat ledarskap
  • Kommunikativt ledarskap
  • Utvecklingsorienterat ledarskap

VGR:s chefer förväntas driva, utveckla och följa upp verksamheten och tydliggöra hur arbetsplatsens mål ska uppnås. De förväntas också uppmuntra, utveckla och ta tillvara medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja att ta ansvar. För att klara regionens uppdrag och vision är det viktigt att uppmärksamma chefer med gott chefskap och som aktivt skapar förutsättningar för medarbetare och verksamhet att utvecklas.

Text: vgr
Publicerad: 05 oktober 2022 10:54
Uppdaterad: 17 april 2023 09:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.