19 februari, 2021

Alla vaccin behövs i kampen mot covid-19

De coronavaccin som finns på den svenska marknaden är överlag mycket effektiva. Det gäller även Astra Zenecas vaccin. ”Det ger ett väldigt bra skydd mot att bli svårt sjuk i covid-19”, konstaterar Magnus Gisslén, professor och överläkare på Infektion, som noga tagit del av studierna bakom de olika vaccinsorterna. Här reder han ut sant och falskt om covid-19-vaccination.

Att Astra Zenecas vaccin skulle vara sämre än de andra sorterna är feltolkning, anser Magnus Gisslén. Det har inte fler biverkningar och det har en mycket god effektivitet. 

– Det är inget andrahandsvaccin. Studierna visar att ingen som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin fått en svårare form av covid-19 och det är det som är målet. Vi kommer inte att kunna eliminera coronaviruset, det är något vi måste leva med under en överskådlig framtid. Det viktiga är att vi inte blir svårt sjuka av det, säger han. 

Den goda skyddseffekten gäller troligen även äldre personer, antikroppsnivåerna verkar utveckla sig på likartat sätt även för dem. 

– Vaccinet är godkänt även för äldre men svenska myndigheter har gjort bedömningen att det ännu inte finns tillräckligt mycket data för den gruppen och det är anledningen till beslutet att inte vaccinera personer över 65 år med Astra-Zenecas vaccin. Personligen tycker jag att vi borde vaccinera personer över 65 år så snabbt som det någonsin går och då också använda Astra Zenecas vaccin till denna grupp.

”Vad som händer i höst om vaccinationsgraden är låg är att vi får en ny våg”

Det går inte, på grundval av de studier som finns, att rakt av jämföra vaccinsorterna, menar Magnus Gisslén.  Det är en begränsad tillgång på vaccin och det gäller att använda de doser vi har. Det viktiga är att så många som möjligt vaccinerar sig, särskilt bland äldre, men också bland dem som arbetar med patienter inom vården, för att vi ska få en god skyddseffekt i samhället. 

– När vårvärmen är här lugnar smittspridningen ner sig. Men vad som händer i höst om vaccinationsgraden är låg är att vi får en ny våg av smitta. Just nu har vi en möjlighet att förhindra att många blir svårt sjuka och hamnar intensivvård genom att många vaccinerar sig, säger Magnus Gisslén. 

Vaccinationen innebär inte att man inte kan få sjukdomen. Man kan bli infekterad även om man låtit vaccinera sig och kan därmed föra smitta vidare. Diskussion har därför förekommit om att det inte skulle vara någon idé att vaccinera sig.  

– Men den som är vaccinerad får en mycket lindrigare infektion, hostar till exempel mindre och virusmängden i luftvägarna blir lägre, vilket innebär en lägre smittsamhet gentemot medmänniskor och patienter, förklarar Magnus Gisslén. 

”För mig är det obegripligt att inte ta chansen”

En annan fråga som varit uppe är huruvida den som haft covid-19 behöver vaccinera sig. Har man haft sjukdomen nyligen har man sannolikt ett gott skydd men var man sjuk i början av epidemin, för ett år sedan, kan antikropparna ha minskat. 

– Sannolikt har man dock fortfarande ett visst skydd. Men det är inte skadligt att i den situationen ändå vaccinera sig. 

Magnus Gisslén tror att det finns en positiv inställning till vaccination mot covid-19 överlag bland sjukvårdspersonalen – och i samhället. Inom hans egen verksamhet, Infektion, ser han en stark vilja att vaccinera sig och tveksamhet enbart i speciella fall, till exempel om man är gravid, där det finns för lite vetenskapligt underlag. 

– Vi arbetar ju med många andra smittsamma sjukdomar och kan se vilken oerhörd nytta vaccination gör. Nu har vi en fantastisk möjlighet att dämpa framfarten för en förskräcklig sjukdom som skördat många liv. För mig är det obegripligt att inte ta den chansen, säger Magnus Gisslén. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 19 februari 2021 10:30
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:47
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.