12 april, 2021

Påverkar ökad risk för blodpropp val av vaccin? Agnes Wold och Magnus Gisslén svarar på vaccinfrågor

Hur blir det med dos 2 och forskas det vidare på vaccinen? Här svarar Agnes Wold och Magnus Gisslén på de vanligaste frågorna om vaccin.

Foto: Paul Björkman/Johan Wingborg, Göteborgs Universitet/Johanna St Michaels.

Över 150 frågor kom när sjukhuset hade en frågestund med Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk mikrobiologi, och Magnus Gisslén, överläkare på Infektion, professor i infektionssjukdomar och med i Europeiska läkemedelsmyndighetens expertgrupp, på Facebook och Instagram. Här nedan är deras svar på de vanligaste frågorna.

Observera att denna text skrevs och publicerades i april 2021. Rekommendationer kan ha ändrats sedan dess.

Jag är under 65 och har fått första dosen av Astra. Hur blir det med dos 2? Vad är alternativen, får jag ett annat vaccin? 
Detta är något som Folkhälsomyndigheten tittar på just nu, det är ännu inte bestämt hur man ska göra. Vi vet att en dos ger ett bra och relativt långvarigt skydd mot svår sjukdom så det gör inget att den tidigare planerade andradosen skjuts upp. Min gissning är att du kommer erbjudas ett annat vaccin för andradosen, men som sagt, inget är bestämt ännu.

Den 20 april gick Folkhälsomyndigheten ut med att personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna.

Hur skyddad är jag efter första dosen av Astra Zeneca-vaccinet?
AZ vaccin ger ett väldigt gott skydd mot att bli svårt sjuk i covid-19 redan efter en dos, hur långvarigt skyddet är vet vi ännu inte, men sannolikt många månader.

Ska man vaccinera sig med en andra spruta? Har fått min första dos med Astra blev sedan sjuk av covid efter en månad. Har hört kollegor som blivit väldigt sjuka efter nyligen genomgången covid som sedan tagit vaccin tätt inpå.
Tycker gott du kan avvakta, kanske blir aktuellt med en boosterdos av något slag i höst, men nu bör du ha ett gott skydd.

Vad händer om man haft covid-19 utan att veta av det, och sen vaccinerar sig?
Väldigt många som nu vaccineras har haft covid och det går alldeles utmärkt att vaccinera sig. Biverkningar som feber, ont i kroppen är sannolikt vanligare om man varit infekterad men det finns inget som tyder på att risken för allvarlig biverkningar är större. Ofta får man ett väldigt bra antikroppsvar av vaccinationen om man tidigare haft covid.

Om man har haft covid-19, kan man ändå smittas med de andra mutationerna och bli sjuk? 
Man kan smittas med covid-19 igen även om man haft sjukdomen en gång, och risken är troligtvis högre för vissa av varianterna. Dessutom kommer vi med stor sannolikhet att få se nya varianter med mutationer som gör att de som är vaccinerade eller haft infektionen lättare kan infekteras. Men, med stor sannolikhet kommer man ändå ha ett förhållandevis gott skydd mot svår sjukdom och död även av nya varianter.

Vad är anledningen att vaccineringen av vårdpersonal pausades?
När IVA-personal och viss annan sjukvårdspersonal, till exempel på akutmottagningar, infektionskliniker, ambulans och covidavdelningar vaccinerats bedömdes nyttan vara större att snabbt vaccinera de med störst risk att bli svårt sjuka, det vill säga framför allt äldre. Jag tycker det är en klok strategi i en situation med stor smittspridning och stort tryck på sjukvården.

Varför går det så långsamt med vaccineringen? Är det brist på vaccin och i så fall varför? Tillgången på vaccin är den avgörande faktorn för hur snabbt det går. Samtidigt håller jag inte riktigt med om att det går långsamt. Man måste betänka att extremt många människor i världen skall vaccineras just nu, en gigantisk logistisk utmaning. Det är bara ett år sedan viruset började spridas i världen och nu vaccineras befolkningen i Sverige i ganska snabb takt.

Enligt senaste info så kan UK nå flockimmunitet redan nästa vecka. När beräknas Sverige? Vilka är framgångsfaktorerna för att uppnå flockimmunitet? 
Framgången i Storbritannien, och Israel, beror till största delen på en snabb vaccination av befolkningen och när vi når dit i Sverige beror på hur vaccinationerna går här. Men vi ser redan nu en klart lägre dödlighet bland den allra äldsta.

Vad är, enligt er, den viktigaste orsaken till att man ska vaccinera sig? 
Det är enda sättet att inom rimlig tid få bukt på denna pandemi som ställer till så mycket elände på många olika sätt. Jag tycker man skall göra det dels för sin egen skull, covid-19 är en allvarlig sjukdom och man kan aldrig i förväg veta vem som kommer att bli svårt sjuk, men också för att indirekt skydda andra.

Är det troligt att vi kommer behöva vaccineras årligen nu mot covid-19 på samma sätt som influensan? 
Kanske, sannolikt kommer vi att behöva vaccineras igen, men om det behöver göras årligen eller mer sällan återstår att se 

Om en hel grupp är hel vaccinerad, finns det logisk anledning att ändå undvika samlas?
Om två individer är vaccinerad och friska är risken för smitta om man träffas försumbar. Det finns dock en poäng att följa rekommendationerna att inte träffas i större sällskap tillsvidare, det blir väldigt svårt om vi alla gör våra egna regler.

Kan man leva/agera som innan covid efter båda sprutorna? Hur försiktig ska man vara? Skyddseffekten är inte 100 procent och det finns en risk att bli infekterad och föra smittan vidare. Men risken att själv bli svårt sjuk är väldigt mycket mindre än innan vaccinationerna.

Är gravid vecka 19. Frisk i övrigt, vet inte om jag bör vaccinera mig. Vad är rådet?
Än så länge rekommenderas inte vaccination till gravida i Sverige. Studier på gravida pågår.

Varför får inte gravida ta vaccinen? 
Så är det med alla vacciner, man testar dem aldrig på gravida och man vaccinerar aldrig gravida i början. Det är en ren säkerhetsåtgärd. Sedan går tiden och det visar sig att en hel del kvinnor blev vaccinerade fast de var gravida (för att de inte visste om det eller av andra skäl) och så ser man att det inte hände något farligt. Först då tillåter man vaccination av gravida. Så var det med säsongsinfluensan – från början gavs det inte till gravida, sedan kom man på att det inte var farligt att ge till gravida och nuförtiden rekommenderas det till gravida för att det inte är så bra att få influensa när man är gravid

Påverkar ökad risk för blodpropp val av vaccin?
Det finns troligtvis inte någon koppling mellan ökad risk för blodpropp och de ovanliga men svåra fall av blodpropp kombinerat med låga trombocyter som kopplats till Astra Zeneca vaccin. Dock finns olika orsaker till varför risken för blodpropp är ökad och i vissa speciella fall kan det eventuellt vara något som bör beaktas, det kan vara bra att diskutera detta med din läkare.

Mot vad skyddar vaccinerna? Död? Sjukdom? Smitta till andra?
Allt detta, men framför allt död och svår sjukdom. Dock minskar risken för att smittas och sprida smitta vidare också, men risken är inte noll.

Kan man krama sina barnbarn när man har fått sin första spruta?
Man kan krama dem när det gått cirka tre veckor efter första sprutan, men det blir ännu säkrare om man även tagit sin andra spruta. Så med bara en spruta i kroppen får man kolla ordentligt så de är helt friska. Och allra helst vänta lite till, om man orkar. 

Kan jag träffa min morfar efter att han fått sina två doser, och jag ingen?
Min personliga åsikt är ja, om du är helt frisk och håller viss distans.

Hur ska man tänka kring nyfödda och träffa släktingar? Bör man låta bli?
Nyfödda är ingen riskgrupp för covid, men det är klart att föräldrarna vill förstås inte gärna bli smittade när de har ett nyfött barn att ta hand om. Man kan nog gärna vänta med att hälsa på tills man fått sitt vaccin

Hur länge tror du att pandemin kommer att hålla på?
Jag tror att läget succesivt förbättras under maj-juni och att vi sedan inte kommer få någon kraftig ökning igen under hösten, under förutsättning att tillräckligt många vaccineras. Däremot kommer vi få leva med covid-19 under överskådlig tid, en del kommer bli svårt sjuka och en del kommer dö, men inte alls i den omfattning vi ser idag.

Stämmer det att man ska vänta två veckor efter covid-19-vaccin tills annat vaccin kan tas?
Ja, så ser rekommendationen ut och det beror framför allt på att vi inte har data på samtidig annan vaccinering.

Är vaccinen säkra? Kan det leda till framtida sjukdom?
Så vitt vi vet hittills, när kanske 100 miljoner människor vaccinerats världen över, är att de är säkra. Det är förstås teoretiskt omöjligt att veta att ingenting kan dyka upp i framtiden. Men det finns ingen anledning att tro att det skulle dyka upp just med de här vaccinerna, till skillnad från alla andra utmärkta vacciner vi har. När man upptäcker sällsynta men allvarliga biverkningar, brukar det ske under det första året efter att man kommit igång med vaccinationen

Kommer vaccinet att behöva utvecklas, och är det möjligt? Om viruset muterar.
Det är möjligt och det är även väldigt enkelt med den här typen av vacciner, som bygger på genetiskt material. Det är enkelt att framställa stora mängder av rna eller dna, till skillnad från äldre typer av vacciner som bygger på proteiner (jobbigt att rena fram i stora kvantiteter) eller hela mikroorganismer (man kan inte odla hur mycket som helst). Det är också väldigt enkelt att byta ut delar av det genetiska materialet. Man håller på just nu och framställer vacciner som kommer att se ut som de muterade virus som vi nu bekymrar oss för – antagligen får de som vaccineras i höst prova på de nya varianterna. Man har också bestämt att om man modifierar ett vaccin på det sättet så kan det godkännas lite snabbare än om det är ett helt nytt vaccin – en mindre studie som visar att den nya varianten är säker och effektiv kommer att räcka. Därför kommer man troligen att framställa lite olika varianter på vaccinerna som täcker in eventuella mutationer kontinuerligt framöver.

Ingen av vaccinen ger ju 100 procent skydd. Forskas det fortfarande på vaccin som ger mer skydd än idag?
Ingen har någonsin sett maken till effektiva vacciner som de som framställts mot covid. De är sensationellt effektiva. Ingen människa har klagat på att mässlingsvaccinet ”bara” är 90 procent effektivt (även det ett väldigt effektivt vaccin). Det vanliga säsongsinfluensavaccinet är däremot lite halvdåligt – kanske 50-60 procent effektivitet. Ändå använder man det för man har visat att det minskar risken för äldre att dö i influensa. Och för lite yngre så kanske man halverar risken att trilla dit och bli sjuk.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 12 april 2021 15:13
Uppdaterad: 09 september 2021 11:15
Kategori: Experten berättar

Senaste kommentarer

svarta köksblandare skriver:

hej hade ingen koll på detta 🙂

Jonas Nilsson skriver:

Hur är det med oberoendet när så många driver egna företag och uttalar sig positivt om vaccin, samtidigt som man tjänar pengar på att vaccinera folk? Flera personer jag känner har fått allvarliga och ej övergående problem efter vaccinering, men sjukvården nekar bestämt att det inte beror på vaccinet.
Agnes Wold driver två företag
Magnus Gisslén driver ett företag
Anders Tegnell driver företag
Matti Sällberg driver två företag
Richard Bergström driver företag

Ann skriver:

Hej ,
Har man diskuterat risken för blodpropp med vaccination för kvinnor som samtidigt äter p-piller . Att äta p-piller ger ju redan i sig en högre risk

Maja Larsson skriver:

Hej! Vilken intressant fråga, den får vi ta med i någon kommande frågestund. /Maja

Lisa S. skriver:

Jag är 70 år och fick Astras vaccin för drygt 5 veckor sen och är fortfarande sjuk efter vaccinet. Tänker vägra att ta andra dosen av detta vaccin! Detta är åldersdiskriminering att tvingas att ta nåt man får så svåra biverkningar av!!

Lotta Haeggblom skriver:

Hej! Jag fick covid 4 dagar efter första vaccindosen med Pfizer. Bör jag vänta med andra dosen?

Juanita Santesson skriver:

Jag sällar mig också till dem som fått första dosen av AZ:s vaccin. Blev vaccinerad den 23 april och bara ett par dagar senare fick jag veta att en kvinna i min ålder hade dött av biverkningarna av AZ:s vaccin. I 14 dagar var jag jätteorolig och kunde varken äta eller sova. Jag fasar för den andra dosen, det känns som att man spelar roulett med våra liv. Varför kan inte vi få något av de andra vaccinerna?? Jag önskar att jag bodde i Danmark eller Norge, där man bryr sig om sin äldre befolkning!

Stig Malm skriver:

Om A-Z vaccinet är så förträffligt som påstås av FHM, varför skall det då fasas ut?

Hur är det möjligt att en potentat i FHM diktatoriskt kan neka äldre individer tillgång till annat vaccin?

Jag p rotesterar och undrar om inte samtliga svenska medborgare har likvärdiga rättigheter. Kan verkligen FHM sätta sig över våra demokratiska rättigheter?

Barbro skriver:

Jag är 79 har fått 1 spruta Astra skall få den andra snart men är orolig kan jag få ett annat vaccin?

Johan skriver:

Lustigt att man inte får perspektiv på riskerna. Kanske de kunniga experterna kunde fylla i riskskattningarna för olika situationer: Jag fyllde i enligt de artiklar jag nyligen sett… V g korrigera…

P-piller blodpropp 6 av 10000
Astra Zeneca 5 av 1000000
Pfizer / Moderna 4 av 1000000
Genomgången Covid-infektion ungefär som p-piller?
Och av 15 miljoner vaccinerade har 18 personer avlidit, vilket är mindre risk än att träffas av blixten.
Något sådant kanske skulle kunna lugna?
Då det gäller risken att avlida av Covid – 19 kan man kanske hänvisa till åldersberoende och säga att risken är x y z för 70 – 79, 80 – 89 och 90 plus… Eftersom man troligen inte får intensivvård i den åldern, är det möjligt med alternativ som minskar riskerna?

I och med att risken är så mycket högre för att inte klara sig om man får sjukdomen, i kombination med den stora risken för smitta som finns i samhället så är risken om man är vaccinerad många hundra gånger mindre med vaccinet, beroende på ålder. Om man däremot är väldigt ung är risken för allvarlig komlikation med Covid mindre och där får man väga in risken att man som ovaccinerad / smittad bär med sig smittan och kanske vållar katastrof för någon man träffar.

Sara skriver:

Hämtat från Läkemedelverkets hemsida.
Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

blodproppar ofta på ovanliga ställen (till exempel hjärna, tarm, lever, mjälte) i kombination med låga nivåer av blodplättar.

Åsa Hallberger skriver:

Har fått en spruta AstraZeneca, är väldigt orolig för nästa, är 74 år. Har biverkningar typ blodproppar endast uppkommit vid första sprutan eller kan det komma efter efter andra?

Mathilda Johansson skriver:

Undrar detsamna. Fått en dos och ska ha andra innom kort. Väldigt svårt att ta beslut om vad som är bäst.

Kerstin skriver:

När kommer nästa frågestund?
När får vi veta fakta om riskerna om andra sprutan med Astra-zeneca.?

Siv Andersson skriver:

Jag är 70 år och har fått en första dos av AstraZenecas vaccin. Mina väninnor fick pfizers. De två vaccinen har ju olika skyddseffekt varav det senare skyddar nästan helt och det förra bara till hälften. Innebär det att mina väninnor kan utsätta sig för större utmaningar s a s t ex nu i sommar?

Mona Nordin skriver:

Jag fick ca två veckor efter andra sprutan Pfizer svår värk i ländrygg, höfter, ljumskar och lår. Värst är när jag ska resa mig från sittande eller liggande ställning. Receptfria värktabletter har minimal verkan. Ingen feber eller andra symptom. Det har nu gått drygt två veckor och ingen bättring.

Lisa Stevik skriver:

Hej Mona,
tack för att du hör av dig, vi tar med din fråga om biverkningar till nästa frågestund, men om dina problem kvarstår så vänd dig till din vårdcentral i första hand.
Allt gott,
Lisa, tf redaktör Sahlgrenskaliv.

Anders Grandin skriver:

Hej jag fått ett brev hem för ett par veckor sedan om att jag skall erbjudas vaccination pga hjärt op. mm och att jag skall kontakta vårdcentralen för detta och då gör så men.
men får ingen vaccination av min vårdcentral, har inte jag då ett beslut på vaccination från Skaraborgs sjukhus och VGR att så skall ske. ska jag behöva invänta ett beslut till eller vad är det frågan om någon eller några har väl redan tagit ett beslut att jag skall få vaccination. när inte så sker känns det oroväckande och inte bra det känns som om vårdcentralen tar ett eget beslut över det som jag fått ju.
och en fråga till som ställer till det jag äter ju Waran och det är det som gäller för mig men innan jag kan ta vaccinet tydligen enligt AK labbet så skall jag inte ha ett äldre prov än 7 dagar och inte över 2,8 i värde och då skall je ev. värdet sänkas justeras innan vaccination. rent praktiskt hur går man till väga då när man bokar en tid när man väl får det hur får man till en tidsplan som fungerar för detta utan att den bokade tiden hinner gå ut före bara detta känns som om jag aldrig kommer att få någon vaccination och detta känns det som om min vårdcentral vägrar svara och inte vill fatta helt enkelt bara besvärligt till trots att jag då har ett beslut om vaccination detta verkar det inte finnas någon samordning för alls ju och då följd fråga är det då inte bättre att Medicin avd och AK labbet sköter våran vaccination för oss som äter Waran

Lisa Stevik skriver:

Hej Anders,
tack för att du läser och hör av dig. Vi tar med frågan om vaccin och andra läkemedel till nästa frågestund. När det gäller din specifika fråga har vi tyvärr inte möjlighet att svara i detta forum, utan jag får hänvisa dig till dina vårdkontakter på Skaraborgs sjukhus och/eller din vårdcentral.
Allt gott,
Lisa, tf redaktör Sahlgrenskaliv.

Liselott Widar skriver:

Hur kan det vara risk för blodproppar med Astras vaccin bara när man är yngre än 65 år och är man äldre finns inte den risken?

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej Liselott, här kan du läsa om att de flesta inrapporterade fallen i den europeiska utredningen rör kvinnor som är under 60 år: https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/lakemedel/nytt-svenskt-fall-efter-astravaccin/ vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Per Sundberg skriver:

De (allvarliga, blodpropp,..) biverkningarna som är kopplade (?) till Astra-Zencea vaccinet, har de upkommit vid första dosen, eller finns det risk även vid andra dosen även om inga problem vid första?

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Mathilda Johansson skriver:

Undrar detsamma.

Elisabeth Jarneving skriver:

Jag är 65, ska fylla 66 snart. Hade covid i februari, var väldigt sjuk, men slapp åka in till sjukhus. Nu bör jag snart få mitt vaccin. Är orolig för Astra vaccinet för jag har läst för ett tag sedan att om man har haft covid och får just Astra vaccin finns risk för att bli sjuk av vaccinet. Jag vill inte bli så sjuk igen om det går att undvika. Nu har jag antikroppar (har testat) och känner mig inte så orolig att bli smittad, men håller distans som tidigare. Om jag blir erbjuden Astra vaccin och inte tar det, får jag vänta länge då för att få ett annat vaccin?
Det är en risk i så fall, men det är också en risk med Astra vaccinet.
Vad ska jag göra?

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Therese Nyman skriver:

Hej jag fick Pfeizer sprutan den 3 mars på mitt förra jobb där jag inte jobbar längre. Har inte fått min andra dos. Chefen säger att det inte finns. Hur kan jag veta om det stämmer. E hon inte skyldig och ge dos 2 då jag fick med mig ett vaccinationskort

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Roos Berit skriver:

Blev mycket sjuk av astra zenika huvudvärk feber frossa och diarré svimfärdig.
Kan jag få byta vaccin ? Är 73 år vill inte bli så sjuk igen.
Mvh

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Berit Nordvall skriver:

Är 77 år har fått Astras vaccin första sprutan. Är orolig för andra sprutan som troligtvis också blir med Astras vaccin. Är oron befogad är rädd för blodproppar.

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Olof Olsson skriver:

FRÅGA: 1 april fick jag min första dos ASTRA och jag var lite ”vissen” på förmiddagen dagen efter. 24 juni ska jag få dos 2. Vilka biverkningar kan jag då förvänta mig?

Angelica Capitao Patrao skriver:

Hej! Vi sparar din fråga till nästa frågestund med Agnes och Magnus. //Angelica, digital kommunikatör

Berit Nordvall skriver:

Jag fick 1:a vaccinet AstraZeneza för 9 dagar sedan är fortfarande rädd för blodproppar. Hur länge skall jag vara observant på detta. Är det samma risk med spruta 2.

Ulla Sohlin skriver:

Tänkte vända i dörren, när jag fick veta vilket vaccin som gällde i går, när det var min tur att bli vaccinerad. Tack vare Agnes Wolds trygga svar i Expressens chat i lördags, tog jag ändå chansen, vilket jag är glad för idag. Inte en enda biverkning hittills efter ett dygn! Inte ens öm på stickstället. Ska jag förstöra den glädjen med att oroa mig i 14 dagar och invänta blodproppar? Jag är hypokondrisk, vilket jag skäms att erkänna, men det är bara så. Ett lugnande svar vore till stor hjälp.
Vänliga hälsningar
Ulla

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Samltiga fält är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.