12 april, 2021

Påverkar ökad risk för blodpropp val av vaccin? Agnes Wold och Magnus Gisslén svarar på vaccinfrågor

Hur blir det med dos 2 och forskas det vidare på vaccinen? Här svarar Agnes Wold och Magnus Gisslén på de vanligaste frågorna om vaccin.

Foto: Paul Björkman/Johan Wingborg, Göteborgs Universitet/Johanna St Michaels.

Över 150 frågor kom när sjukhuset hade en frågestund med Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk mikrobiologi, och Magnus Gisslén, överläkare på Infektion, professor i infektionssjukdomar och med i Europeiska läkemedelsmyndighetens expertgrupp, på Facebook och Instagram. Här nedan är deras svar på de vanligaste frågorna.

Observera att denna text skrevs och publicerades i april 2021. Rekommendationer kan ha ändrats sedan dess.

Jag är under 65 och har fått första dosen av Astra. Hur blir det med dos 2? Vad är alternativen, får jag ett annat vaccin? 
Detta är något som Folkhälsomyndigheten tittar på just nu, det är ännu inte bestämt hur man ska göra. Vi vet att en dos ger ett bra och relativt långvarigt skydd mot svår sjukdom så det gör inget att den tidigare planerade andradosen skjuts upp. Min gissning är att du kommer erbjudas ett annat vaccin för andradosen, men som sagt, inget är bestämt ännu.

Den 20 april gick Folkhälsomyndigheten ut med att personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna.

Hur skyddad är jag efter första dosen av Astra Zeneca-vaccinet?
AZ vaccin ger ett väldigt gott skydd mot att bli svårt sjuk i covid-19 redan efter en dos, hur långvarigt skyddet är vet vi ännu inte, men sannolikt många månader.

Ska man vaccinera sig med en andra spruta? Har fått min första dos med Astra blev sedan sjuk av covid efter en månad. Har hört kollegor som blivit väldigt sjuka efter nyligen genomgången covid som sedan tagit vaccin tätt inpå.
Tycker gott du kan avvakta, kanske blir aktuellt med en boosterdos av något slag i höst, men nu bör du ha ett gott skydd.

Vad händer om man haft covid-19 utan att veta av det, och sen vaccinerar sig?
Väldigt många som nu vaccineras har haft covid och det går alldeles utmärkt att vaccinera sig. Biverkningar som feber, ont i kroppen är sannolikt vanligare om man varit infekterad men det finns inget som tyder på att risken för allvarlig biverkningar är större. Ofta får man ett väldigt bra antikroppsvar av vaccinationen om man tidigare haft covid.

Om man har haft covid-19, kan man ändå smittas med de andra mutationerna och bli sjuk? 
Man kan smittas med covid-19 igen även om man haft sjukdomen en gång, och risken är troligtvis högre för vissa av varianterna. Dessutom kommer vi med stor sannolikhet att få se nya varianter med mutationer som gör att de som är vaccinerade eller haft infektionen lättare kan infekteras. Men, med stor sannolikhet kommer man ändå ha ett förhållandevis gott skydd mot svår sjukdom och död även av nya varianter.

Vad är anledningen att vaccineringen av vårdpersonal pausades?
När IVA-personal och viss annan sjukvårdspersonal, till exempel på akutmottagningar, infektionskliniker, ambulans och covidavdelningar vaccinerats bedömdes nyttan vara större att snabbt vaccinera de med störst risk att bli svårt sjuka, det vill säga framför allt äldre. Jag tycker det är en klok strategi i en situation med stor smittspridning och stort tryck på sjukvården.

Varför går det så långsamt med vaccineringen? Är det brist på vaccin och i så fall varför? Tillgången på vaccin är den avgörande faktorn för hur snabbt det går. Samtidigt håller jag inte riktigt med om att det går långsamt. Man måste betänka att extremt många människor i världen skall vaccineras just nu, en gigantisk logistisk utmaning. Det är bara ett år sedan viruset började spridas i världen och nu vaccineras befolkningen i Sverige i ganska snabb takt.

Enligt senaste info så kan UK nå flockimmunitet redan nästa vecka. När beräknas Sverige? Vilka är framgångsfaktorerna för att uppnå flockimmunitet? 
Framgången i Storbritannien, och Israel, beror till största delen på en snabb vaccination av befolkningen och när vi når dit i Sverige beror på hur vaccinationerna går här. Men vi ser redan nu en klart lägre dödlighet bland den allra äldsta.

Vad är, enligt er, den viktigaste orsaken till att man ska vaccinera sig? 
Det är enda sättet att inom rimlig tid få bukt på denna pandemi som ställer till så mycket elände på många olika sätt. Jag tycker man skall göra det dels för sin egen skull, covid-19 är en allvarlig sjukdom och man kan aldrig i förväg veta vem som kommer att bli svårt sjuk, men också för att indirekt skydda andra.

Är det troligt att vi kommer behöva vaccineras årligen nu mot covid-19 på samma sätt som influensan? 
Kanske, sannolikt kommer vi att behöva vaccineras igen, men om det behöver göras årligen eller mer sällan återstår att se 

Om en hel grupp är hel vaccinerad, finns det logisk anledning att ändå undvika samlas?
Om två individer är vaccinerad och friska är risken för smitta om man träffas försumbar. Det finns dock en poäng att följa rekommendationerna att inte träffas i större sällskap tillsvidare, det blir väldigt svårt om vi alla gör våra egna regler.

Kan man leva/agera som innan covid efter båda sprutorna? Hur försiktig ska man vara? Skyddseffekten är inte 100 procent och det finns en risk att bli infekterad och föra smittan vidare. Men risken att själv bli svårt sjuk är väldigt mycket mindre än innan vaccinationerna.

Är gravid vecka 19. Frisk i övrigt, vet inte om jag bör vaccinera mig. Vad är rådet?
Än så länge rekommenderas inte vaccination till gravida i Sverige. Studier på gravida pågår.

Varför får inte gravida ta vaccinen? 
Så är det med alla vacciner, man testar dem aldrig på gravida och man vaccinerar aldrig gravida i början. Det är en ren säkerhetsåtgärd. Sedan går tiden och det visar sig att en hel del kvinnor blev vaccinerade fast de var gravida (för att de inte visste om det eller av andra skäl) och så ser man att det inte hände något farligt. Först då tillåter man vaccination av gravida. Så var det med säsongsinfluensan – från början gavs det inte till gravida, sedan kom man på att det inte var farligt att ge till gravida och nuförtiden rekommenderas det till gravida för att det inte är så bra att få influensa när man är gravid

Påverkar ökad risk för blodpropp val av vaccin?
Det finns troligtvis inte någon koppling mellan ökad risk för blodpropp och de ovanliga men svåra fall av blodpropp kombinerat med låga trombocyter som kopplats till Astra Zeneca vaccin. Dock finns olika orsaker till varför risken för blodpropp är ökad och i vissa speciella fall kan det eventuellt vara något som bör beaktas, det kan vara bra att diskutera detta med din läkare.

Mot vad skyddar vaccinerna? Död? Sjukdom? Smitta till andra?
Allt detta, men framför allt död och svår sjukdom. Dock minskar risken för att smittas och sprida smitta vidare också, men risken är inte noll.

Kan man krama sina barnbarn när man har fått sin första spruta?
Man kan krama dem när det gått cirka tre veckor efter första sprutan, men det blir ännu säkrare om man även tagit sin andra spruta. Så med bara en spruta i kroppen får man kolla ordentligt så de är helt friska. Och allra helst vänta lite till, om man orkar. 

Kan jag träffa min morfar efter att han fått sina två doser, och jag ingen?
Min personliga åsikt är ja, om du är helt frisk och håller viss distans.

Hur ska man tänka kring nyfödda och träffa släktingar? Bör man låta bli?
Nyfödda är ingen riskgrupp för covid, men det är klart att föräldrarna vill förstås inte gärna bli smittade när de har ett nyfött barn att ta hand om. Man kan nog gärna vänta med att hälsa på tills man fått sitt vaccin

Hur länge tror du att pandemin kommer att hålla på?
Jag tror att läget succesivt förbättras under maj-juni och att vi sedan inte kommer få någon kraftig ökning igen under hösten, under förutsättning att tillräckligt många vaccineras. Däremot kommer vi få leva med covid-19 under överskådlig tid, en del kommer bli svårt sjuka och en del kommer dö, men inte alls i den omfattning vi ser idag.

Stämmer det att man ska vänta två veckor efter covid-19-vaccin tills annat vaccin kan tas?
Ja, så ser rekommendationen ut och det beror framför allt på att vi inte har data på samtidig annan vaccinering.

Är vaccinen säkra? Kan det leda till framtida sjukdom?
Så vitt vi vet hittills, när kanske 100 miljoner människor vaccinerats världen över, är att de är säkra. Det är förstås teoretiskt omöjligt att veta att ingenting kan dyka upp i framtiden. Men det finns ingen anledning att tro att det skulle dyka upp just med de här vaccinerna, till skillnad från alla andra utmärkta vacciner vi har. När man upptäcker sällsynta men allvarliga biverkningar, brukar det ske under det första året efter att man kommit igång med vaccinationen

Kommer vaccinet att behöva utvecklas, och är det möjligt? Om viruset muterar.
Det är möjligt och det är även väldigt enkelt med den här typen av vacciner, som bygger på genetiskt material. Det är enkelt att framställa stora mängder av rna eller dna, till skillnad från äldre typer av vacciner som bygger på proteiner (jobbigt att rena fram i stora kvantiteter) eller hela mikroorganismer (man kan inte odla hur mycket som helst). Det är också väldigt enkelt att byta ut delar av det genetiska materialet. Man håller på just nu och framställer vacciner som kommer att se ut som de muterade virus som vi nu bekymrar oss för – antagligen får de som vaccineras i höst prova på de nya varianterna. Man har också bestämt att om man modifierar ett vaccin på det sättet så kan det godkännas lite snabbare än om det är ett helt nytt vaccin – en mindre studie som visar att den nya varianten är säker och effektiv kommer att räcka. Därför kommer man troligen att framställa lite olika varianter på vaccinerna som täcker in eventuella mutationer kontinuerligt framöver.

Ingen av vaccinen ger ju 100 procent skydd. Forskas det fortfarande på vaccin som ger mer skydd än idag?
Ingen har någonsin sett maken till effektiva vacciner som de som framställts mot covid. De är sensationellt effektiva. Ingen människa har klagat på att mässlingsvaccinet ”bara” är 90 procent effektivt (även det ett väldigt effektivt vaccin). Det vanliga säsongsinfluensavaccinet är däremot lite halvdåligt – kanske 50-60 procent effektivitet. Ändå använder man det för man har visat att det minskar risken för äldre att dö i influensa. Och för lite yngre så kanske man halverar risken att trilla dit och bli sjuk.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 12 april 2021 15:13
Uppdaterad: 09 september 2021 11:15
Kategori: Experten berättar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.