11 november, 2021

60 studier om covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sedan pandemins start har det forskats intensivt i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har cirka 60 covidstudier hittills fått grönt ljus av Etikprövningsmyndigheten.

Kunskapen om covid-19 har under pandemins gång exploderat, allt i takt med intensiv forskning på området.

Av de covidstudier som fått etikgodkännande inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet är de vanligaste områdena klinisk mikrobiologi, infektion och anestesi-, operation- och intensivvård. Men studier finns inom ett stort spann, två andra exempel är covidforskning inom primärvård och preklinisk forskning. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hittills cirka 60 forskningsstudier startats med koppling till covid-19.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin ligger i topp i landet när det gäller klinisk forskning enligt den senaste utvärdering som Vetenskapsrådet gjort. Genom att satsa på forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården driver vi som universitetssjukhus vården framåt. Jag ser stor potential i de erfarenheter som vi fått med oss under pandemin och de pågående forskningsinitiativen. Sahlgrenska Universitetssjukhusets samlade kompetens och framgångsrika samverkan med Göteborgs universitetet och Sahlgrenska akademin är en styrka för vår region, och en tillgång för hela landet, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Strid ström av artiklar”

Under pandemin startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en särskild följegrupp för covidforskning, där man samlade in och sorterade vetenskapliga artiklar och publiceringar från hela världen. Arbetet har utförts genom systematiska sökningar i relevanta databaser inom både medicin och samhällsvetenskap. Arbetet är just nu pausat, men kan komma att återupptas med hänsyn till pandemins utveckling. Alessio Degl´Innocenti, docent och verksamhetschef på Gothia Forum, har varit delaktig i arbetet.

– Det är fortfarande en strid ström av artiklar som skickas in för granskning. Jag tror på en fortsatt intensiv forskning inom covid-19, i ett senare skede ska ju långtidsuppföljningar också göras, säger han.  

Gothia Forum, som har i uppdrag att stärka den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen, har under pandemin erbjudit kostnadsfria konsultationer för att komma igång och stötta covid-19-forskningen, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även upprättat ett kvalitetsregister för covid-19.

Årets forskningsdag

Fredag 12 november anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Sahlgrenska Akademin den årligt återkommande Forskningsdagen. Temat för i år är ”Det nya normala? Konsekvenser, lärdomar och utveckling i spåren av covid-19”.

Flera av dagens programpunkter kommer att behandla forskning kring covid-19. Alessio Degl´Innocenti kommer själv att vara moderator under ett seminarium om äldres välmående under pandemin.

– Jag förväntar mig ökad kunskap inom fältet och spännande presentationer, säger han.

Läs mer om Forskningsdagen 12 november

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 11 november 2021 07:19
Uppdaterad: 11 november 2021 07:21
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.