25 juni, 2024

30 augusti: Symposium om könsdysfori – nuläge och kunskapsluckor

Antalet personer som får diagnosen könsdysfori har ökat kraftigt de senaste 15 åren, särskilt bland unga. Enligt Socialstyrelsen krävs mer forskning för att förstå hur vården kan erbjuda rätt behandling och hur denna kan göras mer säker. För att belysa forskningsläget och identifiera kunskapsluckorna hålls ett heldagssymposium i Göteborg 30 augusti.

”Symposiet erbjuder högaktuella föreläsningar om könsdysfori”, säger Jovanna Dahlgren, barnendokrinolog och prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Tre institutioner vid Sahlgrenska akademin arrangerar denna vetenskapliga sammankomst fredag 30 augusti i Hjärtats aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskare och vårdpersonal, men även andra som vill få mer kunskap i ämnet, är välkomna.

– Syftet med symposiet är att synliggöra kunskapsläget kring könsdysfori genom att erbjuda ett smörgåsbord av högaktuella föreläsningar av experter inom fältet. Dessutom att peka på kunskapsluckor där det behövs ytterligare forskning, säger Jovanna Dahlgren, barnendokrinolog och prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Figur: Läkartidningen.se 2019-10-11

Bland talarna finns Gennaro Selvaggi som berättar om kirurgisk behandling vid könsdysfori, Christopher Gillberg som föreläser om könsdysfori ur ett barnpsykiatriskt perspektiv och Kjersti K Sunnergren om hormonbehandling av barn och ungdomar.

Könsdysfori innebär psykiskt lidande som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det biologiska könet. Könsdysforidiagnoserna har ökat mycket kraftigt, särskilt bland unga flickor (se bild).

Socialstyrelsen har bland annat konstaterat att vården för könsdysfori präglas av brister som ojämn kvalitet i bedömning, behandling och bemötande, tillgänglighet och avsaknad av uppföljning (Vård vid könsdysfori).

Stora kunskapsluckor

Socialstyrelsen framför att det behövs mer forskning för att göra vården för könsdysfori mer ändamålsenlig och säker. Även Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har pekat på att det finns flera kunskapsluckor, bland annat om effekten av pubertetshämmande behandling och hormonbehandlingar för ungdomar med könsdysfori.

– Det finns både kunskapsluckor och fakta som många akademiker och vårdpersonal inte känner till. Därför finns ett intresse både på Sahlgrenska akademin och sjukhuset av att vi har det här symposiet. Det handlar om att sprida kunskap och identifiera vilken kunskap som saknas, säger Jovanna Dahlgren.

Text: Göteborgs universitet

Mer information

Ämnen och föreläsare vid symposiet 30 augusti:

  • Introduktion till könsdysfori (Jovanna Dahlgren, GU/SU)
  • Könsdysfori – barnpsykiatriskt perspektiv (Christopher Gillberg, GU/SU)
  • Hormonbehandling – barn- och ungdomsperspektivet (Kjersti K Sunnergren, GU)
  • Hormonbehandling av vuxna (Åsa Tivesten, GU/SU)
  • Könsaffirmativ kirurgi (Gennaro Selvaggi, GU/SU)
  • Från transsexualism till 64 könsidentiteter på 50 år (Mikael Landén, GU/SU)
  • Vad säger HTA-analysen? (Annika Strandell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Paneldiskussion – angelägna forskningsfrågor inom området.

Arrangörer: Institutionen för kliniska vetenskaper, Institutionen för medicin och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (GU)

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäl dig här

 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 juni 2024 10:41
Uppdaterad: 25 juni 2024 10:41
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.