17 april, 2023

25 år av framgångar inom tarmsvikt uppmärksammas vid symposium

För 25 år sedan utfördes Nordens första multiviscerala transplantation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett mycket ovanligt ingrepp som kan hjälpa patienter med tarmsvikt och andra sällsynta tillstånd i mag-tarmkanalen. Sedan dess har vården tagit stora kliv framåt. Detta kommer att högtidlighållas vid ett symposium i Göteborg 22-23 maj.

Tarmsviktsteamet ser fram emot symposiet den 22-23 maj. Bild: Paul Björkman

En multivisceral transplantation innebär att man vid samma tillfälle transplanterar flera bukorgan från en avliden donator. De organ som transplanteras är lever, magsäck, bukspottkörtel, tunn-och tjocktarm. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är ett komplett transplantationssjukhus, var först i Norden med att utföra ingreppet 1998.

Sedan dess har ett fyrtiotal transplantationer genomförts.

– Utan transplantation så hade dessa patienter dött. Den här typen av kirurgi kräver en mycket speciell kompetens och resurser. Operationen är mycket omfattande och kan ta många timmar, berättar Gustaf Herlenius, universitetssjukhusöverläkare och teamansvarig för multiviscerala transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Ingreppet och efterförloppet kräver att många professioner jobbar sida vid sida för att ta hand om patienten. Operationen kan bland annat hjälpa och rädda livet på patienter som lider av tarmsvikt. Ett sällsynt tillstånd, och ett område inom vilket Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder vård genom Tarmsviktcentrum som funnits sedan 2019. Förhoppningen är att enheten senare i år kommer att få Socialstyrelsens tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom tarmsvikt.    

Uppmärksammar framgångarna inom tarmsvikt vid symposium

Den 22-23 maj kommer Transplantationscentrum och Sahlgrenska Intestinal Failure and Transplant Center (SIFT) att gemensamt anordna ett symposium i Göteborg. Dels för att fira 25-årsjubiléet av den första multiviscerala transplantationen, men också för att uppmärksamma de stora framgångar som gjorts på tarmsviktsområdet under den tidsperioden.

– Det handlar bland annat om bildandet av Tarmsviktcentrum, som är en framgångsrik modell för att ta hand som de här patienterna. I stället för att skriva remisser till varandra samlas kompetenser från olika kliniker och får jobba ihop på ett ställe. Under de här 25 åren har utsikterna förbättrats mycket för patienter med tarmsvikt, säger Jan Brun, överläkare och enhetschef på Tarmsviktcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det handlar till exempel om en justering och förbättring av de näringslösningar som ges till patienter med tarmsvikt, en ökad kunskap om hur infarter ska läggas i kärlen för att minska risken för proppar och infektion och bättre kunskap om hur de djupa blodkärlen ska hållas öppna. Det har också kommit läkemedel som förbättrar tarmens förmåga att ta upp näring.

Framsteg har även skett på det kirurgiska området, där ny teknologi har lett till säkrare operationer.

– Det är stora förändringar som skett. Utöver detta har vi även blivit bättre på att selektera de patienter som ska transplanteras och vi har ett kirurgteam som utökats under de här åren. Inom anestesiologi har utvecklingen lett till minskade risker för de patienter vi opererar, säger Gustaf Herlenius.  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell roll

Vid symposiet, som vänder sig till alla aktiva yrkesgrupper inom tarmsviktsområdet, kommer man att fokusera på både kirurgiska och medicinska aspekter av tarmsvikt för både barn och vuxna. På dagordningen finns experter från Sverige, Argentina, Belgien, Finland och USA. Tillsammans kommer de ge en bred översikt kring de olika behandlingsalternativ som finns, samt en inblick i hur organisationen av tarmsviktsvården kan se ut i olika länder.

I samband med mötet kommer världsorganisationen för tarmsvikt och tarmtransplantation (IRTA), att utnämna Sahlgrenska Intestinal Failure and Transplant Center till det som kallas local chapter, alltså nationell representant.

– Det betyder att vi blir världsorganisationens förlängda arm i Skandinavien och det är vi väldigt stolta för. En hedersbetygelse som visar att vi håller en väldigt bra nivå kunskapsmässigt och inom vår verksamhet.  säger Jan Brun. 

Program och anmälan: ”25yearsatsu.com”

Fakta: Tarmsvikt

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan. Det finns flera orsaker till tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet. För vissa av patienterna är tillståndet livshotande och sista utvägen är transplantation av bukens organ, multivisceral transplantation.  När det gäller transplantationer är SU ett av de fem största centren i norra Europa för patientgruppen.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 17 april 2023 10:54
Uppdaterad: 17 april 2023 10:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.