14 november, 2022

23 medarbetare får ALF-medel inför 2023-2025

Nu är det klart vilka personer som tilldelats ALF-projektmedel 2023-2024, ALF-medel för HTA 2023-2024 och ALF-medel för klinisk behandlingsforskning 2023-2025. Här finns hela listan över alla berörda medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

23 medarbetare inom 18 verksamhetsområden får ALF-medel inför de kommande åren. Bild: Ines Sebalj.

ALF-projektmedel 2023-2024

Ann Nordgren – Klinisk genetik och genomik
Projekttitel: Medfödda genetiska faktorers betydelse för barncancer

Cristina Maglio – Reumatologi
Projekttitel: METABOLA FÖRÄNDRINGAR VID TIDIG REUMATOID ARTRIT: från patogenes till behandlingssvar

Emma Börgeson – Klinisk fysiologi
Projekttitel: Modulering av immunsystemet med lipoxiner för att minska fetma-relaterad kardiometabol sjukdom hos människor

Eric Hamrin Senorski – Fysioterapi
Projekttitel: The GOthenburg Anterior cruciate ligament Treatment (GOAT) study: Operation och rehabilitering versus strukturerad rehabilitering efter en allvarlig knäskada. En randomiserad kontrollerad studie

Erik Smedler – Psykiatri Affektiva
Projekttitel: Precisionmedicin i psykiatri – modellering av behandlingssvar vid affektiva sjukdomar med cellmodeller

Eva Billstedt – Neuropsykiatri barn och ungdom
Projekttitel: Vuxna med sällsynta diagnoser- psykiatriskt samsjuklighet, kognitiv funktion och livskvalitet

Fredrik Sterky – Klinisk kemi
Projekttitel: Precisionsmedicin för Sällsynta Monogena Sjukdomar – Diagnostik, Molekylära Mekanismer och Behandling

Frida Dangardt – Barnhjärtcentrum
Projekttitel: Kardiovaskulär hälsa hos barn med kronisk sjukdom – ett växande problem

Lars Fändriks – Kirurgi Sahlgrenska
Projekttitel: Måltids-inducerad jejunal ketogenes i människa – en innovativ mekanism i blodsockerkontrollen med diabetes i sikte

Michaela Dellenmark Blom – Kirurgi barn
Projekttitel: Optimera preventiv vård och behandling för barn och ungdomar födda med esofagusatresi – rikstäckande studier med fokus att identifiera riskgrupper för nedsatt hälso-relaterad livskvalitet och psykisk hälsa i nationella kohorter

Niklas Bergh – Kardiologi
Projekttitel: Förbättrad riskprediktion och behandling av patienter med diagnostiserad hjärtsvikt

Sofia Sjöström – Kirurgi barn
Projekttitel: Diagnostik och prognos vid funktionella blås och tarmtömnings-störningar hos barn samt utvärdering av behandling vid höggradig urinvägsreflux diagnosticerad under spädbarnsåldern

Thomas Skoglund – Neurokirurgi
Projekttitel: Kvantifiering av hjärnpåverkan vid neurokirurgisk sjukdom och operation med cirkulerande biomarkörer

Läs mer om ALF-projektmedel  >>

HTA- medel 2023 – 2024

Maziar Mohaddes – Ortopedi
Projekttitel: Robotassisterad kirurgi vid total knäartroplastik jämfört med manuell total knäartroplastik – En randomiserad kontrollerad studie

Läs mer om ALF- medel för HTA >>

Klinisk behandlingsforskning 2023-2025

Asgeir Jakola – Neurokirurgi
Projekttitel: Diagnostik av hjärntumörer genom flytande biopsier

Björn Redfors – Kardiologi
Projekttitel: CABG eller PCI för Patienter med Ischemisk Kardiomyopati

Caterina Finizia – Öron Näsa Hals
Projekttitel: Preventiv klinisk randomiserad studie avseende effekten av fysisk aktivitet på huvud-halscancerpatienters fysiska funktion och livskvalitet

Helena Filipsson Nyström – Specialistmedicin
Projekttitel: Påverkan av mild maternell näringsbrist på fostrets hjärna-SWIDDICH studien-svenska studien om tillgång till jod och andra näringsämnen under graviditet och barnens utveckling

Jonatan Oras – AnOpIVA Sahlgrenska
Projekttitel: Betydelsen av hjärtfunktionen hos donatorn för recipientens utfall – en prospektiv studie för att öka tillvaratagandet av donatorshjärtan

Madeleine Zetterberg – Ögon
The Sahlgrenska anti-VEGF (SAHLVE) study – en prospektiv randomiserad dubbelblind jämförelse mellan bevacizumab och aflibercept hos patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration

Magnus Simrén – Specialistmedicin
Projekttitel: Kostråd vid irritable bowel syndrome (IBS) via digital gruppbehandling – projekt med fokus på magtarmsymtom, hälsoekonomi, livskvalitet och restriktiv ätstörning.

Oskar Ragnarsson – Specialistmedicin
Projekttitel: Unilateral primär aldosteronism, mineralokortikoidreceptorantagonist kontra kirurgisk behandling – En randomiserad kontrollerad studie

Seema Baid-Agrawal – Transplantation
Projekttitel: Undersökning av donatorspecifika antikroppar och andra biomarkörer efter njurtransplantation, för identifiering av subklinisk kronisk antikroppsorsakad avstötning och prediktion av transplantatöverlevnad

Läs mer om ALF-medel klinisk behandlingsforskning >>

Text: Maja Larsson
Publicerad: 14 november 2022 12:43
Uppdaterad: 15 november 2022 11:42
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.