1 februari, 2023

2022 blev toppår för Sveriges största transplantationsenhet

Fler donatorer än vanligt, ändringar i donationslagen och ett nytt regionalt donationscentrum. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges största transplantationsenhet, har all anledning att tro på ett nytt rekordår för transplantationer 2023.

328 transplantationer genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2022, en siffra som Niclas Kvarnström, verksamhetschef på Transplantationscentrum, är mycket nöjd med. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

– Jag har anledning att se väldigt ljust på framtiden, säger Niclas Kvarnström, verksamhetschef på Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han tycker sig se att den positiva trenden från före pandemin är tillbaka.

– 2019 hade vi all time high med runt 373 transplantationer. 2022 kom vi upp i 328, det bästa året sedan pandemin bröt ut.

Det positiva resultatet hade inte varit möjligt utan en ökning av antalet donatorer. Niclas Kvarnström pekar på två händelser under 2022 som bidragit till det ökande antalet.

– Den 1 juli fick vi en donationslag som tydliggör rätten att fortsätta vårda en patient trots att livet inte går att rädda. Förr var det upp till varje enhet att tolka lagen och det fanns en otrygghet i det.

Att kunna fortsätta vårda en döende patient innebär större möjlighet att ta tillvara organ från de som vill donera.

– Under 2022 har vi också fått genomslag för tekniken för att ta tillvara organ från personer som avlidit efter ett kontrollerat cirkulationsstillestånd på en intensivvårdsavdelning. Intensivt utbildande och aktiv implementering har gett resultat. Det har sannolikt lett till fler donationer, säger Niclas Kvarnström.

Donationscentrum på plats

Sist men inte minst har ett regionalt donationscentrum kommit på plats.

– Regionalt donationscentrum, RDC, invigdes nu i januari. Det innebär att en intensivvårdsavdelning som anser sig ha en potentiell donator genom ett enkelt telefonsamtal kan kontakta RDC, som stöttar genom att bland annat skicka ut en specialistutbildad sjuksköterska som direkt stöd i processen.

Sättet att stötta intensivvårdsavdelningar har redan gett tydlig effekt på organtillgången i andra länder.

– Sammantaget ser vi att ny teknik, ny lagstiftning och ett nytt regionalt donationscentrum kommer ge allt fler chansen att donera sina organ, vilket kan leda till att 2023 blir ett nytt rekordår.

Fakta: Transplantationer 2022

  • På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns landets enda kompletta transplantationscentrum (ett centrum som transplanterar samtliga organ).
  • På sjukhuset genomfördes under 2022 328 av totalt 754 transplantationer i Sverige.
  • Sjukhuset hanterade under året sammanlagt 89 donatorer (varav tio från Island). Siffran för hela riket är 206, 14 fler än förra året.

Antal transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022 per organ (antal i hela riket inom parentes)

  • Hjärta 23 (54)
  • Lungor 34 (49)
  • Njure 174 (465) varav 99 levande
  • Pancreas 6 (18)
  • Lever 90 (166)
  • Tarm 1 (1)*
  • Kombinerad hjärt och lung 0 (1)

* Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i Sverige som genomför tarmtransplantationer.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 februari 2023 09:11
Uppdaterad: 01 februari 2023 09:12
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.