21 juni, 2021

15 miljoner till vaccinforskning på Sahlgrenska

Ett forskarteam vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått 15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningen handlar om att titta på skyddseffekten på sikt och hur bra den är i olika grupper.

Susanna Leach, ST-läkare och koordinator, och infektionsläkare Magnus Gisslén.

Studien täcker alla 21 regioner i Sverige, och har samarbetspartners från flera. Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som forskat och jobbat kliniskt med covid-19 sedan pandemins start, leder arbetet.

– Det vi tittar på är effekten av vaccin i olika grupper där man jämför hur olika grupper svarar på covidvaccin. Vi kommer att undersöka immunfriska som vaccineras och jämföra med personer som haft covid och vaccinerats, personer med immunbrister samt transplanterade patienter. En annan del är en registerstudie där vi bland annat tittar på effekten av vaccinet: exempelvis hur många som återinsjuknar trots vaccin och vilka bieffekter som registreras, säger han. 

Vad vet man såhär långt om vaccinernas effekt mot covid-19?

– Det man vet är att vaccinerna har en väldigt god effekt på immunfriska. Däremot vet vi inte hur långvariga effekterna är, om skyddet kommer vara lika gott i höst exempelvis. Sen vet vi inte än hur bra effekten kommer att vara för immunsupprimerade, personer med nedsatt immunförsvar. I en sån här studie kan vi förhoppningsvis få svar på det, säger Magnus Gisslén.

Kan komma nya varianter

Vaccinationsgraden i hela världen närmar sig en miljard människor. Flera mutationer av viruset har redan fått spridning i världen och Sverige, nu senast Delta-varianten med ursprung i Indien.

– Vaccinet verkar funka bra på den. Det krävs två doser för att få ett bra skydd, men det är klart att det kan komma nya varianter som vaccinerna skyddar sämre mot, det finns en risk, säger han. 

Studien är ett projekt med flera delar och samarbetande verksamheter. Ingår gör laboratoriemedicin på både Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, infektionskliniken och transplantationsverksamheten. En epidemiologisk uppföljning görs via Registercentrum Västra Götaland av Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi vid Göteborgs Universitet.

I registerstudien samlas data in från en mängd källor och register, så som nationella vaccinationsregistret, patientregistret, läkemedelsregistret och IVA-registret. Ett av målen med projektet är att bygga upp en heltäckande lokal infrastruktur som kan även utnyttjas för nationella samarbeten, som kan vara viktig i en eventuell kommande pandemi.

– Vi bygger vidare på de projekt kring covid-19 och metoder som etablerats under pandemin. Det finns även en stark tradition av vaccinforskning i Göteborg, berättar Susannah Leach.

Susanna Leach.

Hon är ST-läkare i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare och koordinator i studien. Hon har även en lång erfarenhet av vaccinforskning vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi vid Göteborgs universitet. Under pandemin har hon till stora delar jobbat på vaccinationsenheten vid Västra Götalandsregionen för att stötta vaccinerande enheter med kunskap och erfarenhet i frågor som rör vaccin mot covid-19. Processen från pandemins start till färdigt vaccin har varit snabb.

– Efter förra sommaren märkte vi att nu går det väldigt snabbt med vaccinerna, vi såg att vi behövde tänka på nästa steg i forskningsbanan. Då började jag och Magnus planera för denna vaccinstudie och jobba upp våra samarbetsytor. I den processen har registercentrum varit jätteviktiga men även kliniskimmunologiska laboratoriet och biolog Anna Lundgren, berättar hon.

Ännu snabbare vid framtida pandemi

Deras studie är en av flera som får anslag av Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Totalt är det sex forskarteam i Sverige som får dela på 100 miljoner kronor. Målet är att ytterligare öka kunskapen kring vaccinerna och bygga upp nationella samarbeten.

I framtiden kommer vi sannolikt att kunna dra stor nytta av de kunskaper som covid-19-pandemin bidragit till, tror Magnus Gisslén.

– Att ta fram ett vaccin på så kort tid som gjorts nu är svårslaget, men vi skulle kunna göra det på nytt och kanske ännu snabbare vid en ny framtida pandemi. Så fort man kan sekvensera och bestämma ett smittämne så kan man snabbt ta fram ett mRNA-vaccin, och där kan vi verkligen använda det vi lärt oss under den här tiden, säger han.

Vill ditt forskarteam söka pengar till ett projekt?

För denna ansökan tog forskarteamet kontakt med Grants Office vid Gothia Forum som bidrog med stöd i processen bland annat genom att bolla frågor kring utlysningen och editera texter. Till Grants Office kan du som medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen vända dig för att få hjälp med att hitta, ansöka om och administrera externfinansiering till forskningsprojekt. På Innovationsplattformen finns motsvarande stöd kring externa finansiärer för innovationsprojekt. Liknande funktioner finns också inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin och Chalmers. Ska du söka medel, missa inte möjligheten att få råd och tips och feedback på din ansökan.

Vill du läsa mer om Vetenskapsrådets satsning på forskningsmiljöer som bedriver uppföljningsstudier av covid-19-vacciner, följ denna länk.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 21 juni 2021 10:06
Uppdaterad: 21 juni 2021 13:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.