25 januari, 2023

1177 – på patientens villkor

Njurmedicin och Medicinmottagningen i Mölndal är två av de verksamheter som valt att hantera sina patientärenden via 1177 och telefon direkt till mottagningen. Syftet är enkelt: behålla och stärka direktkontakten med patienterna.

I 1177 kan patienter bland annat beställa tid, förnya recept, skicka meddelanden och skicka egenremisser. Bild: Angelica Capitao Patrao.

2010 införde Njurmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1177 som ett sätt att hantera patientärenden. Tanken var då att 1177 skulle fungera som ett komplement till deras telefonlinje, som fortfarande finns kvar.  

– Det fungerar bra för oss. Vi har en kanslist som tar emot patientärendena i 1177 och fördelar ärendena till rätt person som får det i sin inkorg, säger Jennie Lönnbro Widgren, verksamhetschef på njurmedicin.

Om ett ärende inte blivit omhändertaget på tre dagar så hamnar ärendet tillbaka hos den person som tilldelat ärendet från början. Det minskar risken för att ärenden tappas bort eller faller mellan stolarna.

Fler patienter väljer 1177

Även Medicinmottagningen i Mölndal har använt sig av 1177 i sin ärendehantering sedan flera år tillbaka.

– Antalet ärenden i 1177 blir fler och fler. Många av våra patienter väljer att höra av sig via 1177. Då kan de själva styra över sin tid, om de till exempel kommer på att de behöver förnya sitt recept sent på kvällen, säger Jessica Linde, sektionsledare på Medicinmottagningen i Mölndal.

Det finns också andra faktorer som gör att fler väljer 1177 i sin kontakt med vården. Patienter upplever bland annat att de slipper telefonköer eller väntan på att bli uppringd. Även möjligheten till skriftlig information är bra tycker många.

– Att patienterna får informationen skriftligt gör att de kan går tillbaka och läsa meddelandet igen. De behöver inte komma ihåg allt som sägs via telefon. Och vi kan se att meddelandet är läst, vilket också är bra, säger Jessica Linde.

Smidig hantering

Det finns flera fördelar med att hantera patientärenden via 1177 även för medarbetare och för verksamheten i stort. Enligt Jennie Lönnbro Widgren är det både smidigt och underlättar kontakten med patienterna.

– Man får ärendet direkt till sig och det är färre stopp på vägen. Det gör det enklare och snabbare att hantera ärendena som kommer in. Vi kan också kommunicera provsvar snabbare till patienten eftersom vi slipper skicka svaren via brev som annars skulle ta betydligt längre tid.

Vårdenhetschef Johanna Wåhlander på Medicinmottagningen i Mölndal tycker att det framför allt är kontakten med patienterna som är fördelen med 1177. Hon poängterar också att fler och fler ärenden kommer in via 1177.

– Vår upplevelse är att patienterna generellt är nöjda och uppskattar den snabba kontakten direkt med mottagningen via vårt telefonsvar samt 1177. Vi har inga telefonköer, vi har ett nummer in med flera telefonsvarare, patienten väljer knappval utifrån det team de önskar kontakta säger Johanna Wåhlander.

Olika och nya förutsättningar

Hur väl 1177 fungerar för hanteringen av patientärenden beror dock på patientgrupp och typ av verksamheten menar Jennie Lönnbro Widgren, som varit runt och pratat i olika verksamheter på sjukhuset om Njurmedicins arbete med 1177.

– Det finns olika förutsättningar i olika verksamheter och det är såklart en utmaning. Vem ska göra vad och så vidare. Det är inte helt självklart.

Att ta sig an och lära sig att arbeta i ett nytt system är också en utmaning.

– Det finns en rädsla för nya system. Även om 1177 är enkelt att lära sig så är det ändå en puckel för många. Men det är ingen hos oss som klagat.

När pandemin kom blev man tvungen att tänka om på Njurmedicin, vilket resulterade i ytterligare steg framåt inom digitaliseringen.

– I samband med pandemin så har vi lagt till en del saker vad det gäller 1177, så som att patienter kan registrera blodtryck. Där handlar det också om att patienten ska lära sig att rapportera digitalt. Det här gör ju att vi utvecklar oss själva hela tiden.

Fakta: tjänster i 1177

Inom Västra Götalandsregionen erbjuds åtta bastjänster i 1177:

  • Beställa tid​
  • Av- och omboka tid​
  • Förnya recept​
  • Begära intyg​
  • Kontakta mig​
  • Skicka meddelande​
  • Egenremiss​
  • Fråga om min remiss

För patienter innebär 1177 en möjlighet att enkelt komma i kontakt med vården, men också att på ett smidigt sätt bland annat förnya recept och söka intyg.

Ärenden som är akuta hanteras inte via 1177.

Här kan du läsa mer: 1177 e-tjänster – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (sahlgrenska.se)

Du som är medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan läsa mer här: 1177 e-tjänster – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (intranät)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 januari 2023 09:35
Uppdaterad: 27 januari 2023 08:32
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.