22 september, 2022

”Det bästa är att få en inblick i hur mycket forskningen betyder för den enskilda patienten”

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är forskning en viktig del av verksamheten och under Röntgenveckan 2022 på Svenska Mässan berättade Niklas Lundqvist om vilka utmaningar och möjligheter han har, som forskningssjuksköterska på en radiologisk enhet på ett universitetssjukhus.

Inom verksamheten Radiologi finns sex stycken forskningssjuksköterskor, varav tre heltidstjänster. Som forskningssjuksköterska har Niklas Lundqvist kontakt med forskare, forskargrupper och Klinisk prövning inom sjukhuset, som inom sitt forskningsområde behöver stöd av Radiologi.
– Jag handlägger studieanmälningar och ger rekommendationer till Forskningsrådet i verksamheten, som sedan beslutar om studien ska genomföras, berättar Niklas Lundqvist.

När man arbetar som forskningssjuksköterska ingår egen akademisk kompetenshöjning i uppdraget, under arbetstid med möjlighet att ansöka om FoUUI-medel från verksamheten. Man kan även inneha andra uppdrag och exempelvis vara delaktig i bildbearbetning eller i forskningsprojekt där undersökningar ska utföras.

– Alla kan vara med i forskningsprojekt, man måste inte ha en viss akademisk titel eller ett visst uppdrag, förklarar Niklas Lundqvist.

Hur ska man göra om man är intresserad av att börja forska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

– Bästa sättet att komma igång är att prata för sin närmaste chef att man är intresserad av att ta en magisterexamen, då man kan få avsatt arbetstid för att läsa kurser.

Vad är det bästa med att jobba som forskningssjuksköterska?

– Det är att få en inblick i hur bred forskningen är på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hur mycket det betyder för den enskilda patienten. För vissa patienter är möjligheten att komma med i ett forskningsprojekt som forskningsperson en av de sista kvarvarande möjligheterna till förbättring av livskvalitet, förlängning av livet och i bästa fall möjlighet till att bli botad från sin sjukdom. Man får möjlighet att möta många duktiga och engagerade kollegor från andra verksamheter som man normalt inte hade kommit i kontakt med. Att jobba som forskningssjuksköterska har gett mig möjlighet att ta ut en Master i radiografi vilket gett mig en ökad kunskap om forskning och utveckling.

Vill du jobba som forskningssjuksköterska på Radiologi? Sök den lediga tjänsten.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 22 september 2022 10:41
Uppdaterad: 22 september 2022 10:41
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.